Hopp til innhold

Årsmøte 2010/Valg- og kontrollkomiteen sin innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge

Valg- og kontrollkomiteen har etter en omfattende prosess kommet frem til et forslag til nytt styre. Forslaget er komiteens samlede innstilling, og er å anse som et samlet og helhetlig forslag. Det er da opp til årsmøtet å velge enten komiteens samlede forslag, eller andre alternative forslag til nytt styre.


  • Varaplass: Jon Harald Søby[15]
  • Varaplass: Harald Groven[16][17]