Hopp til innhold

Årsmøte 2016/Domenet Wikipedia.no

Fra Wikimedia Norge

Årsmøtet 2011 vedtok:


Bruk av domenet wikipedia.no
Domenet wikipedia.no peker i dag til no.wikipedia.org. Dette impliserer at Wikipedia på bokmål/riksmål er «Wikipedia på norsk».
Med tanke på at det eksisterer tre ulike språkversjoner av Wikipedia rettet mot Norge – samisk, nynorsk og bokmål/riksmål, så er eneste rimelige løsning at wikipedia.no peker til en felles side for disse tre, tilsvarende løsningen som er brukt for wikipedia.dk.
Årsmøtet i Wikimedia Norge pålegger derfor foreningens styre å innen 1. august implementere en portal etter modell av den danske løsningen så domenet wikipedia.no blir en felles ressurs for alle de tre språkversjonene rettet mot Norge. Styret, eller den styret utpeker til å gjøre arbeidet, står fritt til å etter behov legge til lenker til Wikipedia-utgaver på minoritetsspråk brukt i Norge og andre språk som kan være av spesiell interesse for et norsk publikum.

Domenet Wikipedia.No trenger en oppfriskning og derfor foreslår styret følgende formulering:


Bruk av domenet wikipedia.no
Domenet wikipedia.no skal fortsatt peke på de tre ulike språkversjoner av Wikipedia rettet mot Norge – samisk, nynorsk og bokmål/riksmål.
Utover dette står Wikimedia Norge fritt til å utforme domenet slik de mener det best kan bidra til å nå organisasjonens mål.