Årsmøte 2016/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til valg- og kontrollkomite

  Fra Wikimedia Norge

  Valg- og kontrollkomiteens forslag forutsetter at styrets forslag til endringer av vedtektene med deling av komiteen i to selvstendige komiteer blir vedtatt.

  Det foreslås til valgkomiteen:

  • Helge Høifødt
  • Ida Landberg
  • Ole Anders Flatmo

  Kontrollkomiteen består av følgende personer:

  • Erlend Bjørtvedt
  • Espen Granli
  • Trygve Nodeland

  kontrollkomiteens medlemmer stiller seg til disposisjon for en ny valgperiode.

  Oslo, 1.04.16

  For valg- og kontrollkomiteen

  Trygve W. Nodeland