Årsmøte 2021/Styrets innstilling til valgkomité

    Fra Wikimedia Norge

    Til valkomiteen instiller styret følgende kandidater:

    • Helge Høifødt
    • Anette Faksnes
    • Jan-Tore Egge