Årsmøte 2021/Valgkomiteens innstilling

  Fra Wikimedia Norge

  Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Wikimedia Norge

  Følgende medlemmer av styret er valgt for perioden 2020–2022, og står ikke på valg ved årsmøtet 2021:

  • Leder – Sigrun Espe
  • Styremedlem – Hilde Blix

  Som øvrige medlemmer i styret foreslås for årsmøtet:

  • Nestleder – Andrea Tiltnes (velges for 2021–2023)
  • Styremedlem – Tore Sætre (velges for 2021–2023)
  • Styremedlem – Fredrik Ljone (velges for 2021–2023)
  • Styremedlem – Stian Amadeus Antonsen (velges for 2021–2023)
  • Varamedlem – Trond Trosterud (velges for 2021–2022)

  Valgkomiteens innstilling til ny kontrollkomité i Wikimedia Norge

  • Trygve Nodeland gjenvelges som komitémedlem for perioden 2021–2022
  • Harald Groven gjenvelges som komitémedlem for perioden 2021–2022