Årsplan 2021–2022/Styrets årshjul

  Fra Wikimedia Norge

  Sist oppdatert:

  Styrets årshjul 2021–2022

  Måned Møter Andre aktiviteter
  Juli
  August 24. august
  September
  Oktober 25. oktober
  November 19. november
  Desember
  Januar
  Februar 15. februar
  Mars 15. mars og 26. mars Årsmøte, Konstituerende styremøte
  April
  Mai
  Juni

  Rutine for oppgavefordeling i styret til Wikimedia Norge

  Ansvarlig for at denne rutinen følges og holdes oppdatert er styreleder, Sigrun.


  1. Styremøter

  • Ansvar for å påse at styremøter planlegges, innkalles til og å fordele oppgaver om det er frafall
  • Møteleder på styremøtene

  Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

  • Sende møteinnkalling minst 1 mnd før møte
  • Ferdigstille saksliste senest 1 uke før styremøte

  Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

  • Gjøre sakspapirer hun er ansvarlig for tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte
  • Sette opp forslag til dagsorden for styremøte og dele med styrets leder
  • Reservere møterom og ordne med andre praktiske ting før styremøtet.

  Ansvarlig: daglig leder, Astrid

  • Skrive møtereferat på wiki
  • Legge ut notater fra styremøtet på Wikimedia Norges Google Disk

  Ansvarlig: styrets fungerende nestleder, Hilde

  • Gjøre sakspapirer tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte, og presentere saken på styremøtet

  Ansvarlig: Den som melder inn eller har ansvar for saken


  Faste punker på hver styremøteagenda

  • gjennomgang regnskapsrapport for siste kvartal
  • rapportering mot handlingsplan og strategi fra de ansatte
  • bekrefte dato for neste møte, sted, tidspunkt og om møtet er fysisk eller per skype
  • eventuelt

  2. Årsmøte

  • Lage årsmøteinnkalling på wiki
  • Behandle innsendte saker: bekrefte mottatt, lage forslag til vedtak på innsendte saker fra medlemmer i samråd med de ansatte
  • Publisere forslag til vedtak på innsendte saker fra medlemmer

  Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

  • Få styrets medlemmer til å signere årsregnskap med bankid
  • Publisere årsregnskap senest én uke før årsmøte
  • Publisere revisors beretning senest én uke før årsmøte

  Ansvarlig: styremedlem, Tore

  • Publisere innstilling til valgkomite
  • Sørge for kandidater til møteleder og referent
  • Oppdatere epostlisten styre@wikimedia.no etter nytt styre er valgt
  • Oppdatere tilganger til bank i tråd med årsmøtes valg av styreleder, nestleder og fordeling av rollen som kasserer

  Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

  • Utkast årsberetning

  Ansvarlig: styrets sekretær, Hilde, for styrets arbeid, daglig leder, Astrid, for ansattes arbeid

  • Utkast handlingsplan for året
  • Utkast budsjettforslag

  Ansvarlig: daglig leder, Astrid

  • Oppdatere Brønnøysundregisteret etter årsmøte
  • Oppdatere Wikimedia Norge sin wiki og Metawiki-siden etter årsmøte med info om styrets medlemmer

  Ansvarlig: daglig leder, Astrid

  3. Styringsdokumenter som skal holdes oppdaterte

  Disse styringsdokumentene skal gjennomgås én gang i året:

  Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

  Ansvarlig: oppdateres etter årsmøte 26. mars 2022

  Ansvarlig: daglig leder, Astrid

  Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

  4. Økonomi

  • Godkjenne bankoverføringer månedlig

  Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

  • Forhandle lønn med daglig leder
  • Bli orientert av daglig leder om lønnsoppgjør for de ansatte

  Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

  • Gjennomgå transaksjoner i Visma eaccounting

  Ansvarlig: kasserer, Trond