Hopp til innhold

Bokkilder

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.

Bokkilder støttes i dag av en spesialside Special:Booksources i Mediawiki som gir en meget enkel omskriving av URLer slik at disse kan brukes for direkteoppslag i bokhandler på nettet. For oppslag i biblioteker er tjenesten denne siden tilbyr noe begrenset.

BIBSYS har tjenester som vil gjøre det mulig for oss å lage en utvidet bokkilder (bokmålswikipedia) som ikke bare gir tilleggsinformasjon om en bok, men også om det lokale biblioteket har boken. En tilsvarende løsning kan en tenke seg brukt ovenfor bokhandler, selv om disse nok vil overrapportere hva de har på lager.

BIBSYS Bibliotekbase inneholder opplysninger om titler og eksemplarer for biblioteksamlinger hos mer enn 100 institusjoner i Norge. De har som definert oppgave å gjøre databasene tilgjengelig for allmenheten, etter mottoet «Vi gjør kunnskap tilgjengelig», og mener de har felles mål med Wikipedia. De sier derfor at de gjerne ser at informasjon fra BIBSYS blir tilgjengelig via Wikipedia. De mener videre at Wikipedia bør unngå favorisering av spesielle aktører, og at vi bør bruke standard protokoller.

Forslagsvis nevner de i en epost aktuelle protokoller. For søk mener de at vi bør bruke protokollene SRU (enkel og lett, men mindre utbredt) eller Z39.50 (mer kompleks, men også mer utbredt). Hvis vi skal høste data så mener de at vi bør gjøre dette ved hjelp av protokollen OAI-PMH. Hvis vi ønsker å høste BIBSYS sine data så må det sendes en formell søknad som må behandles av BIBSYS Styre. Skal vi få frem beholdningsinformasjon, tilgang til fulltekst og bestilling hos bibliotekene så bør vi bruke tjenester som bygger på protokollen OpenURL. BIBSYS kaller denne tjenesten BIBSYSx.

Wikimedia Norge har ikke tatt noen avgjørelse om vi skal sende en formell forespørsel om tilgang, og Bibsys på sin side har ikke tatt noen avgjørelse om vi får slik tilgang. Hvis vi skal gå videre så må vi antakelig ha en viss støtte i nettsamfunnene for at dette er «en god ting».

Går vi videre så blir det en del av et større institusjonsprosjekt.