Diskusjon:Årsmøte 2011/Styrets beretning

Fra Wikimedia Norge

Noen spørsmål og kommentarer

 • Det er en merkelig setning «Ved årsmøtet i april 2010 hadde organisasjonen om lag 30 medlemmer.» Dette tallet stemmer ikke med medlemstallene ved sist årsmøte. Jeg har spurt tidligere om hvordan dette tallet har fremkommet, men uten å få svar.
 • Det har såvidt jeg har kunnet registrere vært en reduksjon i innsyn. Muligens er det bar undertegnede som er berørt, men det har vært påtagelig vanskelig å få svar på spørsmål.
 • Det har vært et målbart fall i mediaeksponering. Muligens følger jeg med på feil media og/eller regner feil, men medieprofileringen har sunket både for Wikimedia Norge og for Wikipedia. Hvis en tar med bruk av Wikipedia som kilde så er det en økning, men da snakker en ikke lengre om eksponering av Wikimedia Norge.
 • Det ble orientert om organisasjonens økonomi på årsmøtet for 2010, ikke minst at konkrete forhold måtte følges opp inkludert lovede sponsormidler. Såvidt jeg har forstått er deler av disse midlene hentet inn sent i 2010, og det er fortsatt lovede sponsormidler som ikke er hentet inn.
 • Det virker som om begrepet Wikipods er misforstått i teksten. Wikipods er autonome aktiviteter utenfor lokalavdelinger og har ikke noe med kurs å gjøre. Typisk er dette selvstendige aktiviteter på universiteter og høyskoler. Det ble diskutert å starte slik aktivitet på noen universitet våren 2010, men da ambassadørprogrammet fortsatt ikke var klart ble det utsatt. Det har også vært planer om en teknisk Wikipod i Norge/Skandinavia, men såvidt jeg vet så er dette droppet.
 • Ser ikke helt koplingen mellom lokalavdelingen og Wikipedia internasjonalt, muligens er det noe jeg har gått glipp av. Wikimedia Norge har siste året hatt nokså lite fokus på internasjonalt arbeid såvidt jeg har forstått.
 • Jeg har forstått det slik at det var GoOpen som hadde møte med Fornyings- og administrasjonsdepartementet og at WMNO var med? Mulig jeg har misforstått, men det er noen bilder fra møtet som indikerer at det var med fokus på GoOpen og ikke WMNO.
 • Det ble gjort avtaler om medlemskap i Movation / Innovation Forum i januar/februar 2010, og denne avtalen er ikke fulgt opp. Det ble orientert om dette på årsmøtet i 2010.
 • Wikimedia Norge har tidligere hatt to bedriftsmedlemmer; AskAdam og 1881. Avtalene som ble gjort med Movation / Innovation Forum i januar 2010 hadde som formål å få flere bedriftsmedlemmer.
 • Er konkurransen avsluttet og premiering gjennomført? Jeg har forstått det slik at det fortsatt er uklarheter ved dette. Fint om det kan avklares ASAP.
 • Publiseringspoeng i Frida er vel i praksis basert på forslaget til Trond og Øystein, et par notater jeg skrev, og noe kode jeg lagde på Wikipedia. I og med at jeg ikke har hørt noe mer så regner jeg prosjektet for dødt. Inne på Wikipedia har motstanden vært tildels stor.
 • Lenking til Wikipedia er basert på i alle fall to forskjellige prosjekt. Ett prosjekt er avsluttet, men kan ende med en videreføring i en annen sammenheng. Såvidt jeg har forstått ønsker NDLA fortsatt en løsning. Opprinnelig ønske var automatisert tagging av artikler, lenking ble avvist av dem. Mulig de har endret oppfatning nå.
 • «wikipedian in residence» er basert på en del felles internasjonalt arbeid hvor WMNO såvidt jeg vet ikke er med. At det er en wikipedianer på Norsk Folkemuseum er meget mulig, men det er ikke en del av det internasjonale arbeidet. Se også Wikipedian in Residence og GLAM.
 • Dialog med Helsebiblioteket startet i 2009 og ikke i 2010.
 • Det er blitt diskutert hvorvidt det kunne holdes et Wikipedia Academy i 2010 og det fantes sponsorer (NOK50K + garantert gjennomføring) men WMNO klarte ikke å svare i tide.
 • Fremstillingen av samiskprosjektet er stort sett feil. Samiskprosjektet var basert på at det skulle gjennomføres konkurranser på samisk Wikipedia for å øke interessen rundt prosjektet. For å få til dette med minimum bruk av menneskelige ressurser så lå det i søknaden et punkt om at vi trengte å utvikle tekniske verktøy. Målet var ikke tekniske verktøy, det var et middel for å gjennomføre konkurranser.

Vinteren 2009-2010 ble det klart at nettsamfunnet på samisk ikke var stort nok til å fungere som basis for slike konkurranser. På ettervinteren ble Sametinget orientert om dette. Senere har WMNO sitt styre gått videre med isolerte deler av det opprinnelige prosjektet, men uten å løse det grunnleggende problemet, som er størrelsen på nettsamfunnet. De har fått flere innspill på løsninger, men avvist samtlige. Kortversjonen er at en må gi samisk tilstrekkelig synlighet for å få et nettsamfunn, men selv om samiskprosjektet gis synlighet så er det ikke sikkert en kan klare å skape tilstrekkelig størrelse på nettsamfunnet. Synlighet er i større grad knyttet til kvantitet enn kvalitet på artikler, og krav om for høy kvalitet på artikler skaper avstand til potensielle nybegynnere i nettsamfunnet. Se blant annet Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk og de to Forslag#Samisk Wikipedia og Wikimedia:Samfunnet#Samisk Wikipedia. Problemet med nettsamfunnets fremskrevne størrelse er vist i Nettdugnad: Utviklingstrekk i skribentmassen på Wikipedia hvor kortversjonen er at et antall aktive i nettsamfunnet med mer enn 5bidrag/mnd over 0.5‰ av antall internettbrukere vil være høyst uvanlig. I artikkelen vises det til at det kan forventes 1,36 til 3,4 brukere i den aktuelle gruppen.

Kan vel legge til at det er tanker om et internasjonalt prosjekt «Wikipedian-on-Reservation» som kanskje kan komme opp med noen idéer om hvordan problemer ala det som eksisterer for nordsamisk kan løses. Jeblad 2. apr 2011 kl. 15:20 (CEST)

God og utfyllende årsberetning

Jeg vil gi styret honnør for god og utfyllende årsberetning! Det avspeiler god aktivitet, solid medlemsverving og en rekke svært interessante utspill som over tid kan få stor betydning for de mange frivillige bidragsyternes innsats for å spre fri kunnskap til flest mulig! mvh - Ulflarsen 2. apr 2011 kl. 17:04 (CEST)