Diskusjon:Styremøte 2011 - 27. januar

Fra Wikimedia Norge

Betaling innen 9. januar?

Følgende står i referatet: «Alle som har betalt mer enn 3 måneder før årsmøtet, har stemmerett.»

Årsmøtet er 9. april, betyr det at man måtte ha betalt årskontingenten for 2011 innen 9. januar for å få stemmerett? Hilsen --Kjetil_r 27. jan 2011 kl. 23:06 (CET)

Såvidt jeg husker så er det aldri endelig avklart om kontigenter er løpende for ett år etter betaling eller om det følger kalenderåret. Det som ble sagt under første styret var at de som betalte i første halvår etter stiftingen skulle ha dekt kontigent ut påfølgende år, uten at jeg tror det ble fattet noe vedtak på det. I teorien skal da de opprinnelige medlemmene få krav om betaling av kontigent og betale denne i perioden 1. – 9 januar, noe som i praksis er litt vanskelig å gjennomføre. Senere tror jeg medlemskontigenter stort sett er betalt for løpende år for samtlige medlemmer, de tidligere innbetalingene ble oppfattet som løpende for to år. Det vanlige er ellers at en er medlem av foreninger til en melder seg ut, eventuelt at ubetalt kontigent fra foregående år gjøres gjeldende for medlemsstatus i påfølgende år. Det vil si at Årsmøtet i 2012 stryker medlemmer som ikke betalte kontigent for 2011 og at dette får konsekvens for stemmerett i 2013 hvis ikke personen betaler og melder seg inn igjen. At Årsmøtet i 2012 avgjør hvem som har stemmerett på årsmøte samme år er uheldig. Varsling av Årsmøte med kortere tid enn betalingsfrister for kontigenter er uansett uheldig, selv om vedtektene åpner for dette. Jeblad 27. jan 2011 kl. 23:32 (CET)
Fortvil ikke. Eksisterende medlemmer får selvsagt stemmerett selv om de betaler årets kontingent etter 9.januar. De har jo også betalt i fjor, hvilket er mer enn tre måneder før årsmøtet! Derimot vil nye medlemmer bare ha stemmerett om de har betalt innen 9.januar 2011. De so m melder seg inn etter det er medlemmer, men har ikke stemmerett på årsmøtet. Mvh, Bjoertvedt 3. feb 2011 kl. 22:20 (CET)
Vedtektene § 4 e sier: «Alle som har betalt kontingent og har vært medlem i minst tre måneder har stemmerett». Det må være vedtektene som legges til grunn for eventuelle grublerier over dette, uansett hvordan henvisningen til bestemmelsen er formulert i referatet. En ting er at kontigent nok burde vært krevd inn i nov/des, komiteen skal også ha tatt opp dette med rutinene for utsending av faktura for medlemsavgift (se Komitemøte 2010-04-28). Da det er sagt bør likevel ikke mulige upresise regler om dette tolkes på en måte som gir urimelige utslag. Erlends forståelse over - at medlemmer fra 2010 som ikke har meldt seg ut og som også har betalt for 2011 før årsmøtet (men ikke nødvendigvis innen 9. januar som nye medlemmer vil måtte gjøre), har stemmerett - bør være helt holdbar etter vedtektene slik jeg ser det. Ole 4. feb 2011 kl. 10:32 (CET)