Mal:Fortel

    Fra Wikimedia Norge


    Set inn {{fortell}} på sider som du vil fortelje om på sosiale nettstader. Dei klikkbare lenkjene er laga slik at dei lenkjer tilbake til den aktuelle sida.

    Kjelde er: http://en.wikinews.org/wiki/Template:Social_bookmarks