Hopp til innhold

Project: Gendergap on Wikipedia

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er en oversatt versjon av siden Prosjekt:Kjønnsubalanse på Wikipedia og oversettelsen er 14 % ferdig.

Projects

Women in Red

Prosjekt:Kjønnsubalanse på Wikipedia/en
Kvinner i rødt-logo
Kvinner i rødt-logo
Kvinner i rødt-logo
Status Aktivt
Start September 2018
Contact Mali Brødreskift (WMNO)

Kvinner i rødt er et prosjekt med mål om skaffe flere biografier om kvinner på Wikipedia. Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene har som mål at all verdens kunnskap skal være tilgjengelig, men når andelen artikler om kvinner er under fjerdedel av andel artikler om menn, og kun 10 prosent av bidragsyterne er kvinner, vil det si at mye kunnskap mangler.

Navnet “Kvinner i rødt” viser til hvordan artikler som mangler på Wikipedia er merket i rødt, og prosjektet er inspirert av det globale Women in Red-prosjektet med samme mål. Første steg er å sørge for at de røde lenkene finnes - at vi har oversikt over hvilke kvinner det mangler artikler om - og neste steg er å skriver artiklene, slik at de røde lenkene blir blå.

På prosjektsiden Kvinner i rødt oppfordrer vi organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner til å bidra med lister over hvilke kvinner innen ulike felt det mangler artikler om på bokmål, nynorsk og nordsamisk Wikipedia.

I samarbeid med Art+Feminims skal vi gjennomføre 4 digitale skriveverkstedet for bedre dekning av kvinnelige kunstnere fra nordlige regioner. Prosjektperioden er november 2020-juni 2021. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Collaboration with The National Library and Oslo Metropolitan University

Sammen med Nasjonalbiblioteket og OsloMet har vi flere rosjekter pågående under Kvinner i rødt-fanen. Nasjonalbiblioteket sitter på kilder og systematisert data om f.eks. kvinnelige forfattere, fotografer og kunstnere, og vi bidrar til at deres kilder om disse personene brukes på Wikimedia-plattformene, og når et større publikum. 2018-2019 hadde vi også et samarbeidsprosjekt med Nasjonalbiblioteket som dreie seg om synliggjøre arbeidet til kvinnelige forfattere hvis verk har falt i det fri de siste ti årene, det vil si forfattere som døde i 1940-1948.

På OsloMet har vi gjennom flere år arbeidet godt sammen med bibliotek- og informasjonsvitenskap, og dette samarbeidet har vi siden 2018 utvidet til å også omhandle Kvinner i rødt. Sammen med Nasjonalbiblioteket er vi en av prosjektilbyderne på emnet BIBV3700 Prosjektarbeid, og her kan studentene fordype seg i bruk av Nasjonalbibliotekets kilder til å formidle kvinners historie på Wikipedia og dets søsterprosjekter.

The Bodil Biørn-project

Prosjekt:Kjønnsubalanse på Wikipedia/en
Portrett av Bodil Biørn
Portrett av Bodil Biørn
Portrett av Bodil Biørn
Status Oppstart andre prosjektperiode februar 2019
Start Januar 2018
End Januar 2020
Contact Astrid Carlsen (WMNO)
Project on Phabricator

Fra januar 2018–januar 2020 gjennomførte Wikimedia Norge et prosjekt for digitalisering, transkripsjon og oversettelse av bildesamlingen og brev til den norske misjonæren Bodil Biørn, som var aktiv i armenske områder i Det osmanske riket før, under og etter folkemordet på armenerne. Prosjektet var et samarbeid mellom Wikimedia Norge, Riksarkivet og Wikimedia Armenia og det var finansiert av Kulturrådet. Første prosjektperiode var fra januar–september 2018. Andre prosjektperiode var fra februar 2019–januar 2020. Prosjektsiden for Bodil Biørn-prosjektet kan leses her.

Mangfold på Wikipedia-prosjektet 2017, artikkel

Sabine Rønsen gjennomførte i 2017 en rekke intervjuer om mangfold på Wikipedia på oppdrag fra Wikimedia Norge. Artikkelen kan leses her.

Events and activities

WikiGap 2021 i Oslo med den svenske ambassaden:

WikiGap blir tema for månedens konkurranse i mars 2021. Du kan melde deg på konkurransen her. [Les mer om konkurransen her]

Rødlenke-prosjektet som månedens konkurranse, november 2020


Skrivekonkurranse på Wikipedia 2020, Biografier: Månedens konkurranse i mars 2020 la til rette for at biografier om kvinner kunne bli skrevet. Totalt 426 nye artikler ble opprettet.


Museumsnettverk for kvinnehistorie 2020-samling: Wikimedia Norge holdt kurs på Museumsnettverk for kvinnehistorie sin 2020-samling med tema Synlighet. "Tema for årets samling er synlighet. Hvordan kan vi minske den skjeve kjønnsrepresentasjonen i våre samlinger, utstillinger og i annen formidling? Hva kan vi gjøre for å øke synligheten til kvinnehistorien? Denne gang satser vi på konkrete resultater, så vel som bevisstgjørende innsikter. Vi starter samlingen med et skrivekurs ved Wikimedia, hvor målsettingen er å få opp antallet wiki-artikler om kvinner, ..."


Skrivekonkurranse på Wikipedia 2019: Kvinner i Rødt / Rødlenke-prosjektet var månedens konkurranse for september 2019. Kvinner i rødt (Women in Red) er et internasjonalt wikiprosjekt på 16 forskjellige språkversjoner av Wikipedia med mål om flere gode biografier om kvinner. Tittelen spiller på de røde lenkene på Wikipedia, der lenker til artikler som mangler vises i rødt, mens lenker til artikler som eksisterer vises i blått. De røde lenkene til kvinnebiografier vil vi skrive blå som del av Rødlenke-prosjektet og denne konkurransen.


Girl Geek Dinner Oslo-event 2019: 12. juni 2019 var Wikimedia Norge var invitert til å snakke på Girl Geek Dinners Oslos samling med tittelen: How to overcome gender biased data and technology. Arrangementet ble holdt på Googles lokaler på Aker brygge, og var fulltegnet med 70 deltakere. Åsa var en av fem innledere, og holdt et innlegg om kjønnsbalanse på Wikipedia, og om hvordan vi kan jobbe for å endre det. Forskningsminister Iselin Nybø var tilstede og snakket om utfordringene med underrepresentasjon av kvinner innen data og teknologi.


WikiGap Tromsø 2019: Wikimedia Norge, Sveriges ambassade og Hålogaland Teater ladet opp til 8. mars med en temakveld om kvinner i kunst og kultur den 7. mars 2019 kl. 17.30-20.00. En halv milliard mennesker bruker Wikipedia hver måned, men bare 1 av 10 som skriver artikler er kvinne og kun hver fjerde biografi på Wikipedia handler om kvinner. Innholdet på Wikipedia farger vår kunnskap om verden, og der, som bak og på scenene i kulturlivet, er kvinner underrepresentert. Det vil vi forandre.

Torsdag 7. mars inviterte vi til 8. mars-vorspiel og skrivedugnad på Hålogaland Teater i Tromsø. Sammen med en rekke gjester belyste vi underrepresentasjon av kvinner i kultursektoren. Vi inviterte til nye bekjentskap, kloke innspill fra kvinner som jobber med tema, noe godt å spise og drikke på vorspielet, i tillegg til et skriveverksted hvor du kunne lære å redigere Wikipedia-artikler.


Skrivekonkurranse på Wikipedia 2018: Kvinner i Rødt / Rødlenke-prosjektet var ukens konkurranse for uke 47-48 i 2018. Kvinner i rødt er et internasjonalt wikiprosjekt på 16 forskjellige språkversjoner av Wikipedia med mål om flere gode biografier om kvinner. Tittelen spiller på de røde lenkene på Wikipedia, der lenker til artikler som mangler vises i rødt, mens lenker til artikler som eksisterer vises i blått. De røde lenkene til kvinnebiografier vil vi skrive blå som del av Rødlenke-prosjektet og denne konkurransen.


Edit-a-thon: Wikipedia, kvinner og fred: Kvinner i fredsarbeid 2018: Du har sikkert hørt om Nelson Mandela, Martin Luther King eller Alfred Nobel. Men har du hørt om Jane Addams, Leymah Gbowee eller Bertha von Suttner? Bare 17 av 104 mottakere av Nobels fredspris er kvinner. På Wikipedia er kun 1 av 10 bidragsytere kvinner og bare hver 4. biografi handler om en kvinne.

På FN-dagen, onsdag 24. oktober, inviterte vi, den svenske ambassaden og Nobels Fredssenter til skriveverksted på Nobels Fredssenter. Her snakket vi både om kvinners rolle i fredsarbeid, og skrev og redigerte biografier om kvinner i fredsarbeid på Wikipedia. Tid: 24. oktober 2018. Sted: Nobels Fredssenter.


Forskningsdagene: Hvordan synliggjøre kvinner i kunst og kultur? 2018: Under årets utgave av Forskningsdagene tok vi ta tak i hva vi kan gjøre for at kvinners bidrag i kunst og kultur skal få like stor plass i offentligheten som menns bidrag. Vi inviterte organisasjoner og personer som har jobbet med tema til å fortelle om hvorfor det er viktig å ta tak i dette arbeidet, til å dele de gode metodene og og ikke minst inspirere til handling.

I panelet satt Hilde Blix, musikkforsker ved Universitetet i Tromsø og medlem av Forskningsrådets BALANSE-prosjekt, Maria Fosheim Lund, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket som har jobbet med portalen Nordic Women in Film og Guro Kleveland, styreleder for Balansekunst. Samtalen ble ledet av Jorid Martinsen, Wikimedia Norge. Tid: 26. september 2018. Sted: Kulturhuset. Strømming av arrangementet


WikiGap Oslo 2018: Wikimedia Norge, SAIH Norway og Sveriges ambassade i Oslo var med på den internasjonale 8.mars-kampanjen WikiGap. Tema for skriveverkstedet var kvinner i freds- og menneskerettighetsarbeid. Arrangementet var åpent for alle, men vi inviterte spesielt inn kvinner som er involvert i organisasjoner, institusjoner og andre grupper som jobbet med tema. Tid: Torsdag 8. mars 2018, 08.00-12.00. Sted: Sveriges ambassade i Norge, residensen, Inkognitogata 27 Dashboard for arrangementet finnes her.


Ukens konkurranse om armenske kvinner 2018: Armenske kvinner var ukens konkurranse for uke 10–11 2018. Konkurransen var et samarbeid mellom Wikimedia Armenia og Wikimedia Norge. Konkurransen ble avholdt i forbindelse med 8.mars, og var en videreføring av lignende konkurranse i 2016. Samtidig som vi på bokmål, nynorsk og nordsamisk ønsket å få flere biografier om armenske kvinner, jobbet de på armensk Wikipedia med å få inn flere artikler om norske kvinner. Resultatet av konkurransen finner dere her.


Wikimedia Diversity Conference, Stockholm, 2017: Dette er en internasjonal konferanse som tar sikte på å samle en mangfoldig gruppe frivillige, ansatte og folk knyttet til bevegelsen for å diskutere mangfold i Wikimediauniverset. Konferansen finner sted i Stockholm, Sverige, mer info på denne siden.


Wiki-LAN i Tromsø 2017: Det betraktes i dag som et stort demokratisk problem at det er så få kvinner som skriver Wikiartikler, og at så få kvinner blir skrevet om. Bare 10–15% av artiklene på Wikipedia er skrevet av kvinner, og like få er skrevet om kvinner. Dette har også betydning for verdenssamfunnets kunnskapsdannelse og definisjonsmakt. Wikipedia er nemlig et av verdens mest leste nettsteder. 

For å bidra til å balansere Wikipedia arrangerer Det kunstfaglige fakultet ved UiT – Norges arktiske universitet en skrivedag for nye Wikipediaforfattere som er interesserte i å skrive fram kvinner, eller å bli en av Wikisamfunnets skribenter. Vi på Kunstfak er spesielt opptatt av kvinnelige kunstnere, og også å få skrevet fram nordnorske kvinner. Både menn og kvinner kan delta, og vi tar gjerne imot forfattere som har skrevet en stund også. Det vil bli foredrag, underholdning og veiledning. Vi kjører BYOC-stil (Bring Your Own Computer), og du kan bruke dagen til å sitte å skrive og utforske sammen med andre interesserte under kyndig veiledning fra mer garvede. 

Sted: Musikkonservatoriet i Tromsø, Aulaen, Krognesvegen 33. Tid: Lørdag 16. September klokka 10.00–22.00. Facebook-arrangement


Forskningsdagene: Å skrive kvinner inn i historien 2017: Historien er skrevet av og om menn, samtidig som kvinners historie blir glemt og oversett. Hva har vi mistet når kvinneliv ikke er en del av den felles fortellingen, og hva kan vi gjøre i dag for å skrive kvinnene inn i historien igjen? Sammen med Nasjonalbiblioteket og kunstner og kurator Merete Røstad inviterer Wikimedia Norge til samtale med dette som tema. Streaming av arrangementet

Further reading

  • Gender gap Denne Meta-Wiki siden har til hensikt å fungere som et knutepunkt for ressurser og informasjon om Wikimedias kjønnsforskjell, og tilstrekkelig kvantifisere kjønnsforskjellen, særlig ved å presentere studier om emnet og ved å samle anekdotiske bevis på hvorfor kvinner går eller aldri blir med i Wikipedia.
  • WikiProject Women in Red: Et Wiki-prosjekt som har som mål å snu "rødlenker" til blå innenfor prosjektets omfang: kvinners biografier og verk av kvinner.