Hopp til innhold

Prosjekt:Samisk kunnskap på nett/2017–2020

Fra Wikimedia Norge
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.


Prosjekt:Samisk kunnskap på nett/2017–2020
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Status Aktivt
Start Juli 2017
Kontaktperson Jon Harald Søby (WMNO)
Prosjektet på Phabricator

Dette er prosjektsiden for Wikimedia Norges samiskprosjekt 2017–2020.


Mål

Målet med prosjektet er todelt:

 • Å øke og forbedre dekningen av samiske emner generelt på Wikimedia-prosjektene
 • Å øke aktiviteten på Wikipedia på nordsamisk spesielt

Fremdriftsplan

Dette prosjektet startet i 2017 og er planlagt å vare frem til juli 2020:


Tiltak 1
Finne samarbeidspartnere blant frivillige og institusjoner med god kjennskap til samisk språk, historie og kulturarv
 • Bygge allianser med kultur- og utdanningsinstitusjoner og relevante internasjonale nettverk
 • Komme i kontakt med tidligere og nåværende bidragsytere til Wikipedia på nordsamisk, holde spørreundersøkelse (phab:T182089)
 • Delta på konferanser for å fortelle om dette prosjektet, bygge nettverk og lære av andres arbeid med små språk, urfolkspråk og Wikipedia
 • Oversette vedtekter, hjemmeside og infomateriale til nordsamisk
 • Kontakte Wikimedia-chaptere i Sverige, Finland og Russland for å finne ut om evt. samarbeidsprosjekter. Wikimedia Sverige bistår oss med å få samiske stedsnavn fra Kartverket på Wikidata.


Tiltak 2
Legge til innhold på de ulike Wikimedia-prosjektene i samarbeid med frivillige og samarbeidspartnere
 • Laste opp data om steder med samiske stedsnavn fra Kartverket (phab:T185578)
 • Laste opp den samiske bibliografien fra Nasjonalbiblioteket (phab:T184436)
 • Laste opp bilder og lydopptak fra festivalene Riddu Riđđu og Márkomeannu


Tiltak 3
Støtte opp om bidragsytere, både på frivillig nivå og institusjonsnivå
 • Være en pådriver for at nordsamisk Wikipedia tar i bruk ulike tekniske verktøy som gjør det lettere å redigere
 • Arrangere en internasjonal samisk skrivekonkurranse og ukentlige skrivekonkurranser der det finnes kategorier på nordsamisk
 • Arrangere workshops i samarbeid med Samisk hus i Oslo og Samisk høgskole i Kautokeino


Dokumentasjon av prosjektet

Rådgivergruppe

Some of the members from The Sami Advisory Board at Wikimania 2018

Vi har fått med oss en gruppe wikimedianere og andre fra mindre prosjekter og minoritetsspråksprosjekter som kan gi råd om prosjektet. Gruppa består av: