Prosjektmøte Wikipedia Academy 2009/19. juni 2009

Fra Wikimedia Norge

Prosjektmøte

Sted: Bryggens Museum i kafeen fredag 19. juni fra 12.00 (?)

Faste punkt

  1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

Oppfølging

Nye punkt

  1. Hvem er styrende instans
  2. Finansiering; hva er søkt, hvem er offisiell søker og ovenfor hvilken parter skal det søkes støtte?
    1. Budsjettet til det svenske WA
    2. Foreløpig tilstand om støtte
  3. Foreleserliste, hvem er sikre, tematikk

Eksterne lenker