Hopp til innhold

Riktlinjer för valkommittén i Wikimedia Norge

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er en oversatt versjon av siden Retningslinjer for valgkomiteen i Wikimedia Norge og oversettelsen er 20 % ferdig.

En valgkomité skal mellom hvert ordinære årsmøte vurdere mulige kandidater til verv i organisasjonen og presentere sitt forslag og begrunnelse til årsmøtet når det blir krevd. Komiteen består av medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomiteen har generell taushetsplikt. Det sittende styret avgir innstilling for valg av denne komiteen.

Valgkomiteen er ansvarlig for at alle medlemmer i styret får skriftlig melding om hvorvidt de er på valg eller ikke. Innstilte kandidater til styret og kontrollkomiteen skal orienteres om innstillingene av valgkomiteen før innstillingene offentliggjøres.

Valgkomiteen er ansvarlig for å innhente forslag på kandidater til alle ledige tillitsverv, unntatt til valgkomiteen.

Det sittende styret avgir innstilling til årsmøtet for valg av denne komiteen. Dersom et medlem går ut av valgkomiteen, får styret fullmakt til å supplere valgkomiteen.