Wikipedia Academy 2012/Påmelding

Fra Wikimedia Norge
SAS-hotellet i Oslo.

Tilbake til Wikipedia Academy 2012


Du trenger ikke melde deg på Wikitreffet tirsdag kveld.


Slik melder du deg på til akademiet
  • Send navn og mailadresse til: mailadresse
  • Betal 100/200 kr hvis medlem, eller 200/400 kr til kontonummer
  • Påmeldingsfrist: xx. april (garantert plass og lunsj)


Deltakeravgiften dekker lunsj og valgfritt program på GoOpen og Wikipedia Academy.

  • Kursavgift (inkl lunsj): Medlemmer kr 100/200 for student/andre. Ikke-medlemmer kr 200/400 for student/andre.
Medlemskap i Wikimedia Norge koster kr 100 for studenter og kr 200 for andre.