Wikistipend/Wikistipend/Tur til Divercity Conference i Stockholm

Fra Wikimedia Norge

status fullført

søker(e)
  • [[Bruker:|]]

startdato

  • 6. desember 2023

sluttdato

  • 6. desember 2023

sum

opprettet 12. september 2017

Prosjektbeskrivelse

Wikimedia Diversity Conference 2017 holdes i Stockholm 3-5 November. Konferansen skal tilby en plattform til å dele erfaringer i arbeidet med å få et større mangfold på de forskjellige Wiki-prosjektene. Jeg ønsker å delta for å øke min kunnskap om rundt kjønnsbalansen på Wikipedia, og for å lære hvordan man jobber for å møte denne problematikken av andre deltagere og bidragsytere. Denne erfaringen har jeg tenkt å ta med videre i arbeidet jeg skal utføre for WMNO som frivillig. I sommer jobbet jeg for WMNO, og kjønnsubalansen var utgangspunkt for et prosjekt jeg gjennomførte. Derfor tror jeg at jeg har noe å bidra med selv på denne konferansen. Jeg har også vært med på noe for-organisering av konferansen gjennom WMSE.

Prosjektplan

Jeg planlegger å ta tog til Stockholm 2.nov. og tog hjem igjen 6.nov. Prisene på togbilletter ligger nå på rundt 1500,-.

Satser for kostgodtgjørelse for Sverige er på kr 750 pr. dag. 750 x 3 dager = 2250.