Hopp til innhold

Bidrag på Wikipedia av asylsøkere (utkast)

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.

Bidrag på Wikipedia av asylsøkere er et forsøk på å få asylanter til å bidra på Wikipedia i tiden de sitter i mottak. Dette er ressurspersoner med god kunnskap om språk og kultur i landene de kommer fra. Noen av disse språkene er sterkt underrepresentert på Wikipedia, som selv om vi har prosjekter på mange språk (over 200 språk) så mangler det mye på at alle disse skal ha et fungerende leksikon.

Et forsøksprosjekt kan kjøres mot ett asylmottak, eller mot en gruppe av asylanter for å se om det var mulig å få disse til å bidra på sitt morsmål. En utfordring vil være å få de til å forstå verdien av å bidra på en objektiv måte, og hvor viktig et slikt arbeid kan være i bevaring av språk og kultur. I så måte kan det være at «frihetskjempere» er lettere å motivere enn de som har mer økonomiske motiver for å søke asyl.

Slike prosjekter kan ha en positiv effekt ovenfor personenes hjemland, samtidig er det utfordrende å lage en arbeidssituasjon hvor de er sikret tilstrekkelig anonymitet. For enkelte av asylantene kan det være akseptabelt, eller endatil ønskelig, å oppnå en markant offentlig identitet. Dette gjelder i noen tilfeller politisk aktive personer, eller personer som på forskjellig vis har vært aktive i sosial frigjøring. De som må holde en lav profil kan bidra under pseudonym, det er uproblematisk på Wikipedia. Andre kan om de ønsker det bidra under fullt navn, det avgjør de selv.

Det må avklares om det er entydig at det er aksept for den her typen bidrag på de aktuelle wikiene. Fordi dette er personer uten omfattende kunnskaper i norsk språk så er det ikke særlig aktuelt at de bidrar på bokmål/riksmål og nynorsk, derimot kan de bidra på sitt morsmål. Administratorene på bokmål/riksmål er nesten samstemte på at dette er akseptabelt, men det er et par skribenter utenfor adminkollegiet som mener at dette er uønsket. [1] På nynorsk virker det som betalte bidrag oppfattes som greit. [2] Uansett hvordan dette håndteres så er kravene om verifiserbarhet og objektivitet ufravikelige.

Et slikt prosjekt bør tas videre i samarbeid med en eller flere av organisasjonene som opererer mottak eller som på andre måter har omfattende kontakt med asylanter.

Statistikk

Ved å hente tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå kan en lage en 10 på topp -liste over land med flest asylsøkere i norske mottak, og i hvert tilfelle hovedspråk og prosjekt på Wikipedia for dette.

Asylsøkerer (2007)
Land Asylsøkerer Prosjekt(er)
Irak 1227 arabisk (86313), kurdisk (12096)
Russland 863 russisk (349060)
Eritrea 793 tigrinja (131)
Serbia og Montenegro 585
Etiopia 241 amharisk (3261)
Sri Lanka 238 tamil (16643)
Afghanistan 234
Iran 222
Somalia 189 somali (448)
Nigeria 108 joruba (6256), igbo (564), hausa (50)
Andre
  • Kiswahili: sw: 8384 artiklar
  • Kikongo (Kongo): 513 artiklar
  • Kinyarwanda: rw: 69 artiklar
  • Oluganda (Uganda): lg: 37 artiklar

Mange av de aktuelle prosjektene trenger hjelpesider for å få på plass oppsett av skriftsystem, tastatur, og så videre. I en del tilfeller mangler fullgod lokalisering av programvaren, og en del basisstrukturer er ennå ikke definert.

Se også

Eksterne lenker

  1. Den gamle aprilspøken fra 2006
  2. Aprilspøken frå 2006 på no-utgåva