Styringsdokumenter

  Fra Wikimedia Norge

  Wikimedia Norge sin virksomhet styres av en rekke dokumenter, som vedtekter, retningslinjer og instrukser, for å sikre god og ansvarlig drift. Dokumentene gjennomgås årlig av styret, og styret har fordelt ansvaret seg imellom for å gjøre nødvendige oppdateringer.

  For organisasjonens arbeid:


  For styret, kontrollkomiteen og valgkomtiteen:


  For de ansatte:


  For frivillige bidragsytere og alle andre med tilknytning til Wikimedia Norge: