Hopp til innhold

Styringsdokumenter

Fra Wikimedia Norge

Wikimedia Norge sin virksomhet styres av en rekke dokumenter, som vedtekter, retningslinjer og instrukser, for å sikre god og ansvarlig drift. Dokumentene gjennomgås årlig av styret, og styret har fordelt ansvaret seg imellom for å gjøre nødvendige oppdateringer.

For organisasjonens arbeid:


For styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen:


For de ansatte:

  • Sjekkliste for prosjekter (dokument hvor ansatte og styret har tilgang)
  • De ansattes stillingsinstrukser (oppdateres i forbindelse med medarbeidersamtaler på våren)
  • HMS-håndbok (oppdatert 15.8.2018)
  • Rutine ved ansettelser og praksisstudenter


For frivillige bidragsytere og alle andre med tilknytning til Wikimedia Norge: