Hopp til innhold

Wikimedia:Om

Fra Wikimedia Norge

Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg og Wikimedia Norga som likeverdige former er en organisasjon med formål er å styrke Wikimedias prosjekter, spesielt de på norsk og samisk, ved å:

  1. samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene.
  2. delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene Wikimedias prosjekter.
  3. styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land.
  4. markedsføre Wikimedias prosjekter.
  5. være en høringspart overfor myndigheter og organisasjoner i forhold til opphavsrettslige spørsmål.
Se også

Vedtekter