Hopp til innhold

Personvernerklæring Wikimedia Norge

Fra Wikimedia Norge


Wikimedia Norge er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine medlemmer og andre frivillige bidragsytere på en forsvarlig måte. Dette er således personvernerklæringen for organisasjonen Wikimedia Norge. Wikimedia Foundation-prosjekter, som for eksempel Wikipedia, og wikier har egne erklæringer som du finner i oppgitt i siste avsnitt på denne siden.

Her kan du lese om hvordan Wikimedia Norge samler inn, benytter og beskytter informasjon om våre medlemmer og andre frivillige bidragsytere:

wikimedia.no

Vår nettstedsadresse er: http://www.wikimedia.no. Personvernerklæring for wikimedia.no

Solidus, medlemsregister

Medlemssystemet Wikimedia Norge bruker heter Solidus. Mellom Wikimedia Norge (behandlingsansvarlig) og Solidus (databehandler) er det inngått en databehandleravtale etter personopplysningsloven i henhold til personopplysningslovens § 1, jf. EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation GDPR) artikkel 28.

Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter Lov av om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation GDPR). Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte, ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. Avtalen regulerer databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse. Denne databehandleravtalen endrer ikke Behandlingsansvarliges sanksjonsmuligheter, herunder erstatningsansvaret for Databehandleren, utover det som følger av Hovedkontrakten.

Formålet med databehandleravtalen er å regulere hvilke personopplysninger som skal behandles, hvilken behandling som er omfattet av avtalen og rammene for databehandlers håndtering av personopplysninger.

Bruk og videreformidling av personopplysninger

Epostadresser brukes til å sende ut nyhetsbrev fra Wikimedia Norge. Nyhetsbrevet inneholder et alternativ for å melde seg av nyhetsbrev (opt out-alternativ)

Informasjon fra medlemsregister deles kun i disse tilfelle:

  1. En representant fra Wikimedia Norge sin kontrollkomité får en oversikt over medlemmer, fornavn og etternavn, når årsmøte avholdes.
  2. Revisor får i forbindelse med revisjon av Wikimedia Norge sitt årsregnskap en oversikt over medlemmer. Opplysningene som deles er: Etternavn, betalt medlemsavgift (200 /100) og innmeldingstidspunkt

Wikimedia Norge kan bruke dine personopplysninger for kommunisere med deg vedrørende ditt medlemskap eller frivillig aktivitet. Wikimedia Norge forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger.

Wikimedia Norge oppgir aldri brukernavn og virkelig navn sammen, såfremt det ikke er etter avtale med den/de det gjelder.

Wikimedia Foundation-prosjekter og wikier

Nettstedene til Wikimedia Foundation (som inkluderer denne wikien, no.wikimedia.org) har egne retningslinjer. Det samme gjelder for alle de andre Wikimedia-prosjektene, herunder Wikipedia. Alle sider er merket med Personvern og Erklæring om informasjonskapsler.


Innsamlingsaksjonen til Wikimedia Foundation har egne retningslinjer som kan leses her.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på: post@wikimedia.no.