Rutine for årsmøte

  Fra Wikimedia Norge

  Dette er en huskeliste for faste oppgaver i forbindelse med årsmøter i Wikimedia Norge.

  Før årsmøtet

  • Bestemme dato for årsmøtet. Årsmøtet må holdes innen utgangen av april (per § 4a). Styret
  • Bestemme sted og finne lokaler. Styret/Ansatte
  • Opprette årsmøteside. Ansatte
  • Kunngjøre årsmøtet minst to måneder før årsmøtedatoen (per § 4c). Styret/Ansatte
  • Publisere valgkomiteens innstillinger (styre + kontrollkomite) senest to uker før årsmøtet (per § 6b). Valgkomiteen
  • Publisere innkomne saker senest éi uke før årsmøtet (per § 4c). Styret
  • Finne kandidat til møteleder. Styret
  • Finne kandidat til referent. Styret
  • Medlemsinformasjon:
   • Informere medlemmene om frist for betaling av medlemsavgift og hvordan denne betales. Ansatte
   • Informere medlemmene om tid og sted for møtet. Ansatte
   • Informere medlemmene om hvordan man deltar digitalt og hvordan stemmegivning vil foregå. Ansatte
   • Informere medlemmene om mulighet for reisestipend. Ansatte
  • Sørge for at vi har nødvendig utstyr og oppsett for strømming av årsmøtet. Ansatte

  Praktisk

  • Prøve å skaffe hotellavtale om det er mange som reiser. Daglig leder
   • Gi alle som reiser den praktiske informasjonen de trenger til reisen. Daglig leder
  • Bestille kaffe og mat. Daglig leder
  • Kjøpe inn blomster e.l. til avtroppende styremedlemmer/funksjonærer som er til stede. Daglig leder

  På årsmøtedagen

  • Merke lokalet tydelig med plakat/skilt e.l. Ansatte
  • Kommunisere retningslinjer for inkluderende møter tydelig i innledninga av møtet. Møteleder
  • Strømming. Ansatte
  • Gjennomføring av digitale valg. Ansatte
  • Ha med merch, rollup og annet utstyr. Ansatte


  Etter årsmøtet

  • Publisere protokoll på årsmøtesida. Referent
   • Få protokollen signert av protokollunderskriverne. Ansatte/Styret
  • Oppdatere i Brønnøysundregisteret. Daglig leder/Styreleder
  • Oppdatere banktilganger. Daglig leder/Styreleder
  • Oppdatere tilgang til bank og forsikring. Daglig leder/Styreleder
  • Oppdatere vedtektene dersom det er kommet vedtektsendringer. Styret/Ansatte
  • Oppdatere lista over styremedlemmer på Styret og m:Wikimedia Norge. Styret/Ansatte
  • Oppdatere epostlista for styret. Styreleder
  • Oppdatere sidene valgkomité- og kontrollkomitésidene. Ansatte
  • Oppdatere epostlistene for valgkomiteen og kontrollkomiteen. Ansatte