Valgkomité

Fra Wikimedia Norge
På andre språk:

Valgkomiteen for Wikimedia Norge velges av årsmøtet for ett år av gangen.

Komiteen skal i henhold til § 7 i Wikimedia Norges vedtekter bestå av minst tre av foreningens medlemmer, og har som oppgave å foreslå kandidater for årsmøtet til alle verv som er på valg i foreningen, unntatt kandidater til ny valgkomite.

Nærmere om komiteens arbeid er fastsatt i retningslinjene for valgkomiteen i Wikimedia Norge.

Forslag og innspill kan sendes til valgkomiteen gjennom hele året.

Sammensetning

2023–2024

Årsmøtet i 2023 valgte følgende valgkomité for arbeidet frem til årsmøtet i 2024:

  • Helge Høifødt
  • Hilde Blix
  • Jan-Tore Egge

Kontakt

Valgkomiteen kan kontaktes på e-postadressen valgkomiteen-at-wikimedia.no.