Hopp til innhold

Valgkomité

Fra Wikimedia Norge
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.

Valgkomiteen for Wikimedia Norge velges av årsmøtet for to år av gangen.

Komiteen skal i henhold til § 7 i Wikimedia Norges vedtekter bestå av minst tre av foreningens medlemmer, og har som oppgave å foreslå kandidater for årsmøtet til alle verv som er på valg i foreningen, unntatt kandidater til ny valgkomite.

Nærmere om komiteens arbeid er fastsatt i retningslinjene for valgkomiteen i Wikimedia Norge.

Forslag og innspill kan sendes til valgkomiteen gjennom hele året.

Sammensetning

2024–2025

Årsmøtet i 2024 valgte følgende valgkomité for arbeidet frem til årsmøtet i 2025:

  • Hilde Blix
  • Edvard August Moen Haaland

Et tredje medlem til valgkomiteen vil bli utpekt av styret i etterkant av årsmøtet.

Kontakt

Valgkomiteen kan kontaktes på e-postadressen valgkomiteen-at-wikimedia.no.