Kontrollkomité

  Fra Wikimedia Norge

  Kontrollkomiteen for Wikimedia Norge velges av årsmøtet. Komiteens oppgave i henhold til vedtektenes § 8, er å kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

  Årsmøtet i 2016 vedtok retningslinjer for komiteen.

  Sammensetning

  2022–2022

  Kontakt

  Kontrollkomiteen kan kontaktes på e-postadressen kontrollkomiteen-at-wikimedia.no.