Kontrollkomité

  Fra Wikimedia Norge
  Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.
  På andre språk:

  Kontrollkomiteen for Wikimedia Norge velges av årsmøtet. Komiteens oppgave, i henhold til vedtektenes § 8, er å kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

  Årsmøtet i 2016 vedtok retningslinjer for komiteen.

  Sammensetning

  2023–2024

  Kontakt

  Kontrollkomiteen kan kontaktes på e-postadressen kontrollkomiteen-at-wikimedia.no.