Kontrollkomité

Fra Wikimedia Norge
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.
På andre språk:

Kontrollkomiteen for Wikimedia Norge velges av årsmøtet. Komiteens oppgave, i henhold til vedtektenes § 8, er å kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

Årsmøtet i 2016 vedtok retningslinjer for komiteen.

Sammensetning

2023–2024

Kontakt

Kontrollkomiteen kan kontaktes på e-postadressen kontrollkomiteen-at-wikimedia.no.