Kommunikasjonsplan

Fra Wikimedia Norge

Vedtatt på styremøte 23. februar 2017.

Wikimedia Norges visjon ”Wikimedia Norge skal være en synlig forkjemper for kunnskapsdeling og åpen tilgang til informasjon. Wikimedia Norge skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som støtter Wikipedia og de andre prosjektene til Wikimedia” og strategi 2018-2022 ligger til grunn for denne kommunikasjonsplanen.


Retningslinjer for kommunikasjonsarbeid

 • Det skal tilstrebes lik fordeling i bilder og historier om kvinner og menn som deles.
 • Om mulig skal bilder fra Wikimedia Commons brukes, eller bilder publisert andre steder under fri lisens.
 • Innhold som retter seg mot internasjonale frivillige og samarbeidspartnere skal også publiseres på engelsk
 • Ansatte kommuniserer i de nevnte kanalene under som ansatte og ikke frivillige bidragsytere.
 • Styrets medlemmer skiller tilsvarende når de uttaler seg som frivillig bidragsytere eller på vegne av styret.


Mål for kommunikasjonsarbeidet til Wikimedia Norge

1. Bidra til å øke kunnskapen om Wikimedia og Wikipedia

2. Bidra til å få flere bidragsytere til Wikipedia og et større mangfold av bidragsytere

3. Bidra til å få flere deltakere til konkurranser og arrangement


Ansvarsfordeling og ressurser

Daglig leder har hovedansvar for både ekstern- og internkommunikasjon. Vedkommende har ansvar for å delegere konkrete oppgaver og rapporterer til de andre ansatte og eventuelt til styret.


Identifisere og kommunisere med målgruppene

Hva Hvem Hvordan
Bidragsytere til alle Wikimedia-prosjektene Frivillige bidragsytere
 • Torget, Samfunnshuset på Wikipedia
 • Diskusjonssider på Wikipedia
 • Hjemmeside med blogg
 • Sosiale medier
 • Nyhetsbrev på wiki og per epost kvartalsvis
 • Epost
 • Wikimedia Norge sin wiki: https://no.wikimedia.org/
Samarbeidsinstitusjoner
 • ABM-institusjoner
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Interesseorganisasjoner
 • Møter
 • Epost
 • Tagge i relevante innlegg på sosiale medier
 • Invitere til å samarbeide om arrangement, konkurranser etc
 • Invitere til å skrive innlegg på blogg
Internt involverte
 • Ansatte
 • Styret
 • Kontrollkomité
 • Valgkomité
 • Epost er primær kommunikasjonskanal
 • Styret har en egen epostliste kun for styrets medlemmer
 • Wikimedia Norge sin wiki: https://no.wikimedia.org/
Internasjonal samarbeidspartnere
 • Wikimedia chaptere
 • Wikimedia Foundation
 • ABM-institusjoner
 • Interesseorganisasjoner
 • Epostlister
 • Facebook-grupper for ansatte (WMF) og ulike temaområder (Glam, education, community osv)
 • Nyhetsbrev (GLAM newsletter, Education newsletter)
 • Wikimedia Foundation sin blogg (minst to blogginnlegg i året)
 • Wikimedia Meta
Andre Allmennheten og media
 • Videreformidle og deler nyheter, medieomtale og blogginnlegg på Facebook, Twitter og Instagram
 • Bloggen – publisere nytt innlegg minimum annenhver uke. Inviter gjerne frivillige, samarbeidsorganisasjoner etc til å bidra med innlegg til bloggen.
 • Kontakte samarbeidspartnere og medier direkte med tips om konkurranser, arrangementer og andre nyheter

Kanaler

Våre kanaler Målgruppe Hvordan
Torget og Samfunnshuset på Wikipedia Frivillige bidragsytere Det er her vi primært kommuniserer og informerer med bidragsytere i tillegg til wikien vår.
Wikimedia.no
 • Allmennheten
 • Frivillige bidragsytere
 • Samarbeidsorganisasjoner
 • Potensielle bidragsytere
 • Informasjon om organisasjonen, arrangementskalender og plattform for å vise frem bloggen
 • Statisk informasjon og nyheter fra bloggen
 • I hovedsak enveiskommunikasjon
Wikimedia Norge sin wiki: no.wikimedia.org
 • Frivillige bidragsytere
 • Internasjonale samarbeidspartnere
 • Informasjon om styrets arbeid og organisasjonens administrasjon og støtteordninger
 • Oppdateres både av ansatte og styrets medlemmer
 • Viktig informasjon publiseres på nordsamisk, bokmål, nynorsk og engelsk
Nyhetsbrev
 • Frivillige bidragsytere
 • Internasjonale samarbeidspartnere
 • Nyhetsbrev på wiki og per epost (kvartalsvis)
 • Bidra til nyhetsbrevene GLAM newsletter (månedlig) Education  Newsletter  (kvartalsvis)
Facebook
 • Frivillige bidragsytere
 • Potensielle bidragsytere
 • Samarbeidsorganisasjoner
 • Fagmiljøer
 • Media
 • Allmennheten
 • Her deles blogginnlegg, linker til medieomtale, informasjon om arrangementer og konkurranser, relevante innlegg/medieomtale om tema som er relevante for oss å dele
 • Dialog med følgere, svar kjapt og saklig på kommentarer og meldinger
 • Svar i løpet av ett døgn  
 • 50 % av postene skal publiseres på engelsk eller med en engelsk korttekst
Twitter
 • Media
 • Fagmiljøer
 • Politikere
 • Samarbeidsorganisasjoner
 • Her deles blogginnlegg, linker til medieomtale, informasjon om arrangementer og konkurranser, innlegg/medieomtale om tema som er relevante for oss å dele
 • Dialog og diskusjon
 • Svar kjapt og saklig på spørsmål og henvendelser
 • Svar i løpet av ett døgn
Blogg på hjemmesiden
 • Frivillige bidragsytere
 • Potensielle bidragsytere
 • Samarbeidsorganisasjoner
 • Media
 • Allmennheten
 • Primær nyhetskanal. Innlegg minimum hver andre uke
 • Frivillige, samarbeidsorganisasjoner inviteres til å skrive innlegg til bloggen
 • Wikimedia Foundation sin blogg:  vi skal minst ha to innlegg på denne i løpet av året
Instagram
 • Frivillige bidragsytere
 • Potensielle bidragsytere
 • Wikimedia chaptere
 • Samarbeidsorganisasjoner
 • Allmennheten
 • Bilder av ting vi deltar på, konkurranser, kampanjer, aktuelle artikler etc.
 • Husk: Instagram er en visuell kanal, så det bør være best mulig bilder
Youtube-kanal
 • Frivillige bidragsytere
 • Potensielle bidragsytere
 • samarbeidsorganisasjoner,
 • Media
 • Allmennheten
 • Når det produseres egnet videoinnhold er dette kanalen
 • Kanalen brukes til streaming av møter
 • Drives av frivillige bidragsytere
Wikimedia Meta
 • Wikimedia Foundation
 • Wikimedia chaptere
Deling av organisasjonens årlige planer og rapportering på engelsk og innhenting av kunnskap fra andre deler av Wikimedia-bevegelsen
LinkedIn Potensielle ansatte? Samarbeidspartnere? Utlysninger