Oslo bokfestival 2010

Fra Wikimedia Norge
(Omdirigert fra «Oslo bokfestival»)
Omtrentlig plassering av standen (+- 10 meter).
Omtrentlig plassering av standen (+- 10 meter).
Wikipedia festivalavis, se den i PDF

Oslo bokfestival avholdes i Oslo fra fredag 17.9 til søndag 19.9 og er Norges største festival for å fremme boka og lesegleden. Wikimedia Norge organiserer en stand så det norske wiki-miljøet kan stille og informere om de ulike prosjektene Det kan dels bidra til at vi får flere bidragsytere, men en generell høyning av kunnskap om våre prosjekter bør også være positivt. Denne siden, med diskusjonssiden fungerer som prosjektside for vår deltakelse.

Sted og tid

Det foregår aktiviteter flere steder i byen under festivalen, men vi har stand sentralt plassert i et stort telt langs Karl Johans gate. Tidspunktene er som følger:

 • Fredag 17. september, 1500-2000
 • Lørdag 18. september, 1000-1800
 • Søndag 19. september, 1100-1600

Deltagere

Anne-Sophie Ofrim, Kjetil Ree og Ulf Larsen blir grunnstammen på standen, men vi trenger flere - jo mer folk vi er, jo flere er vi som kan prate med de som kommer innom og er nysgjerrige på hva Wikimedia er. Om du har anledning til å komme så legg inn navn under - alternativt send en e-post til ulflarsen at gmail dot com - eller tekstmelding til Ulf på 91340461, med navn og om mulig tid & varighet (f.eks Jarvin kan fredag 17, fra 18-20).

Litt til og fra

 • Lars Åge (er på møte hele helga, sniker meg ut avhengig av timeplanen der, så kan ikke binde meg til et tidspunkt)
 • Hans-Petter (opptatt søndagen)
 • Ooo86
 • Finn Bjørklid, iallfall lørdag, søndag mer usikkert.
Vaktliste
Navn Fredag Lørdag Søndag Kommentar
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15
Ulf Larsen

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

Kjetil r

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

Anne-Sophie Ofrim

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

Hans-Petter

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

Ooo86

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

Usikkert søndag
Lars Åge ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Litt til og fra, kan ikke binde seg til spesielle tider
Bjoertvedt

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

Jarle

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

Finn Bjørklid

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

? ? ? ? ? ? ? ? ? Inntil nærmere usikkert når
Lars

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

██ 

Aktiviteter på standen

We love Wiki - vi arbeider med å få med kjente støttespillere for Wikimedia og blant de som har sagt seg villig til å komme innom er Kjartan Fløgstad og Eirik Newth - kom gjerne med forslag på navn dersom du kjenner noen som støtter vår kunnskapsdugnad.

Utdeling av løpeseddel - vi lager en løpeseddel som vi deler ut på og rundt standen.

Vafler - mat trekker folk og lukten av ferske vafler er en sikker hit, så vi satser på å steke opp en haug med vafler som interesserte kan gumle på mens vi svarer på de spørsmål de har om våre ulike prosjekter.

Fotosafari - vi har fremdeles mange biografier uten bilde, det har vi en flott anledning til å gjøre noe med disse dagene da det blir masse kjente folk på ulike arrangement. Dels bør vi dra rundt og ta bilder og dels vil vi forsøke å invitere de innom standen, så de kan bli foreviget - og bilde legges selvfølgelig ut direkte.

Utstyr og materiell

Klart for bruk

 • OK Side med presentasjon av vår deltakelse, for sluttbrukere og eventuell sitenotice
 • OK Roll-up (plakat), Jarle har ordnet det
 • To laptoper, Anne-Sophie stiller med det + mobil tilkobling
 • OK Flyer A5 for utdeling - ferdig produsert i 3000 x - se PDF-versjon her
 • OK Festivalavis 4 sider - trykket A4 festivalavis med artikkeleksempler. Produsert av Finn, trykkes i 1.000 eksemplarer - se PDF-versjon her
 • OK T-skjorter med Wiki-logo, blir til salgs for interesserte og vi som bemanner standen går med de, lagret Oslo S
 • To stk doble vaffeljern, Ulf ordnet, hos Ulf
 • OK? Bord for vaffeljern & steking, utlånes fra RORG, Storgata 11, leveres tilbake der umiddelbart etter festivalslutt
 • OK? To runde bord for plassering bærbare maskiner, som vi bruker for å vise Wikipedia/Commons/Wikiquote osv.
 • OK? Innmeldingsskjema Wikimedia Norge – skrevet ut i 400 eksemplarer, hos Ulf
 • OK Pressemelding - Skrevet av Ulf. Sendt ut av Jarle.

Under arbeid

 • 2 stk eksterne skjermer, gjerne 19", for å koble til laptop så presentasjonen blir mer synlig
  Kjetil har to eksterne 22-tommere hjemme, som forsåvidt kan brukes dersom vi ikke får tak i noen på annet vis.
  Hans-Petter har fått tak i 1 stk 19-tommer som doneres, får nok tak i en til etter helga.
 • Laserskriver, for å skrive ut artikler til interesserte
  Kjetil har denne, som kan brukes, Hans-Petter kan muligens også stille med en
  Lars har en som også virker, hvis det er bruk for den.

Mulig prosjekter?

 • Lokalhistoriewiki har en pdf-presentasjon for nybegynnere, om vi modifiserer den og skriver ut/deler ut på messen så kan vi nå mange, noen som kan bidra til det arbeidet?
Anne-Sophie kan se på den + det vi har fått tilsendt fra svenskene.
 • Frode Inge Hellands foredrag fra Wikipedia Academi i 2009 i en pdf-fil

Utskrevne artikler for utdeling

Mange vil kanskje lettere fatte bredden og kvaliteten i våre beste artikler om de kan få et utskrevet eksemplar, under er forslag til noen artikler som kan være aktuelle for utskrift og gratis utlevering på standen.

Spesielt interessante UA bokmål/riksmål:


Spesielt interessante gode artikler nynorsk:

Riggeplan fredag 17 og nedrigging søndag 19

Huskeliste for hva som skal ordnes når, om det er noen som har spørsmål rundt dette så legg gjerne en melding på det.

Fredag 17. september

1030 Hente to runde bord, Oslo S, Anne-Sophie og Ulf
1100 Plassering bord og bærbare PCer på stand
1115 Ulf henter T-skjorter og vaffeljern, mellomlagret Oslo S
1200 Ulf henter bord for vaffelsteking fra RORG, leveres 1230 stand
1215 Jarle kommer med roll-up og henter løpesedler og wiki-avis fra hurtigtrykkeri Proff Digitaltrykk, Tollbugata 26, Anne-Sophie klargjør for vaffelsteking
1245 Ulf henter utskrevne artikler fra Klif på Helsfyr, er klar for henting i resepsjon klokken 1300, kontaktperson Svein Haagensen.
1300 Jarle møter budbil, med spann med vaffelrøre, hjørnet hotel Bristol, mobil til sjåfør er 91 14 34 70, Tor
1315 Ulf tilbake med utskrevne artikler, for utdeling
1330 Stand klar for publikum

Søndag 19. september

1600 Festivalen stenger, nedrigging starter, Hans-Petter henter skriver og bord vaffelsteking, vaffeljern, T-skjorter, roll-up og løpesedler for lagring hos? Anne-Sophie tar med sine to PCer. Ulf bærer to runde bord tilbake til Oslo S

Lagring utstyr

Erlend har roll-up og en eske med brosjyrer, Kjetil har skillevegg med trykk (logo WM + visjon på ulike språk), Anne-Sophie har bærepose med T-skjorter og pins + pengeveske, mens Hans-Petter har resten + 4 esker med løpesedler/avis/artikler, Lars og Lars Åge har hver seg en eske med brosjyrer.

Oppsummering & lessons learned

Det totale inntrykket jeg har er at de som deltok på standen anså den som en suksess. Det er imidlertid flere punkter hvor vi kan forbedre oss, jeg starter raskt med noen punkter under, så kan andre fylle inn.

Bra
 • Finns løpeseddel i A5 og Wikiavis i A4-format var veldig bra, ga et profesjonelt uttrykk og var lett å dele ut.
 • Navneskilt, Jarle ordnet det for samtlige, gav et seriøst inntrykk.
 • Standplassering, vi hadde stand med åpning i teltet mot Karl Johan, vesentlig mer trafikk enn mot selve Spikersuppa, med en så liten stand som vi har er det avgjørende at vi kan bruke gateområdet for å få oppmerksomhet ved utdeling av løpesedler, avis og artikler
 • Alle hadde godt humør, noe som var veldig viktig. Smil!
Kan forbedres
 • Standen var vesentlig mindre enn hva Ulf trodde - burde tegnet opp og fordel rekvisita på forhånd, da hadde det fremkommet.
 • Vi bør ha en tidsskriftholder hvor ulikt materiell kan plasseres, så folk kan gå der og plukke selv.
 • Veiledning til de som deltar, vi bør lage en kort innføring/fordeling av jobber, etterhvert fant vi nå ut at det fungerte bra med en "innemann" som da sto ved det runde bordet med PCen og demonstrerte Wikipedia, mens de andre i omlandet på gaten "hanket inn" folk som var interessert i mer informasjon enn kun løpeseddel/avis.
 • Vi burde ha sendt ut pressemeldingen tidligere, vi skulle også ha kontaktet flere journalister tidligere.
 • Man bør være mer strategisk i forhold til hvor de som er «ute» står. Stå gjerne i endene av festivalområdet og ta tak i folk som er på vei inn – det er større sjanse for at disse er interessert enn at de som går utenfor festivalområdet er det. Vi gjorde en vellykket justering av dette etter første dag, men det kan fortsatt forbedres.
 • Et par t-skjortesalg røk på at vi ikke hadde store nok størrelser. Mange vil ha XXL.
 • Det er viktig at man på forhånd tester at nettforbindelse og maskin virker, så man slipper å stå på standen og knote med det tekniske. Ekstern mus er en stor fordel, og husk for all del å sette opp skriftstørrelsen mye.
Rekvisita brukt, hvor fra osv
 • 1 høyt, rundt bord for plassering laptop, leid 7-eleven Oslo S for 500 kroner
 • 1 bærbar PC for demonstrasjon av Wikimedia, Kjetil stilte sin Mac til rådighet da den er ganske lyssterk.
 • Roll-up, fremskaffet av Jarle, lagret hos Erlend, vår og kan gjenbrukes
 • Skillevegg med trykk av WM-logo og visjon, produsert gjennom festivalen, lagret hos Kjetil, vår og kan gjenbrukes.
 • Løpesedler og Wiki-avis, produsert av Finn, trykket hos Proff Digitaltrykk, pdt.no - Tollbugata 26, overskytende lagret og kan brukes i løpet av høsten/vinteren. Til eventuelle nye opplag bør man gå igjennom og trykksakene og gjøre enkelte justeringer i bl.a. «Kontakt»-delen av Wiki-avisen.
 • Pengeveske til å bære rundt livet skaffet av Ulf
 • Kortterminal: Man gikk glipp av to-tre t-skjortesalg og kanskje ett medlemskap pga. manglende kortterminal. Sånn sett var det økonomisk riktig å ikke leie en til ca 1200 kr, men det er en vurdering man må ta fra gang til gang. Får man en litt billigere deal (de på nabobordet hadde bare betalt ca. 500 for leie, og det i samme bank som skulle ha 1200 fra oss) er det straks mer aktuelt med kortterminal.
Kontakt med publikum
 • Mange som var innom var interessert i hvordan Wikipedia kvalitetssikres. «Innepersonen» som står ved datamaskinen bør demonstrere «Siste endringer», Kilder/fotnoter/litteraturliste, bruk av diskusjonssider, artikkelmerker (mal:objektivitet o.l.), historikkside, wikipedia:kandidatsider og andre mekanismer.
 • Unngå internsjargong / forkortelser i snakk med potensielle bidragsytere. Ikke si «vandalisme», «NPOV» og «diff», men derimot «folk som vil ødelegge», «manglende nøytralitet» og «siden der man sammenligner gammel og ny tekst».
 • Når noen først har stoppet må man kjøre på for fullt og snakke. Ikke stopp snakkingen før personen selv sier «ha det!» og begynner å gå! :-)
 • Lesere som ikke selv har bidratt før blir ofte imponert over hvor enkelt det kan være. Demonstrer følgende sekvens: Trykk «Rediger» -> Skriv inn tekst -> Trykk «Lagre» -> Endringen blir straks synlig. Ikke tenk på ting som kategorier, maler, fet/kursiv skrift o.l. i innledende demo – hold ting så enkelt som mulig.
 • Alle har noe de kan bidra med – understrek ovenfor potensielle bidragsytere at man behøver ikke være ekspert eller ha 100 % perfekt språk for å være med.
 • Poengter at det er umulig å gjøre permanent skade – gjør noen feil, så er det to klikk for å gjenopprette gammel versjon. Oppfordre folk til å prøve seg frem og til ikke å være redd.
 • Når noen spør om hvorfor de bør melde seg inn i WMNO må man ha gode svar å komme med umiddelbart. Nøling og tenking gir dårlig inntrykk. Drill inn en «salgstale» på forhånd.

Relevante lenker