Hopp til innhold

Wikipedia Academy 2011/prosjektside

Fra Wikimedia Norge

Prosjektkomiteen for Wikipedia Academy 2011 består av:

 • ASO: Anne-Sophie Ofrim
 • ULA: Ulf Larsen (kurs og workshops)
 • JLE: Jørund Leknes (program og konferansier)
 • EBJ: Erlend Bjørtvedt (partnere, avtaler og finansiering)

Grovskisse

Tirsdag 22.mars starter med Erik Möller sin keynote-tale til Go Open om morgenen, deretter blir det et dagprogram og møter med media osv ffor Erik Möller. Om kvelden blir det først en middag for Wikimedia Norge og Erik Möller, deretter går vi til Wikitreff (intern del av Wikipedia Academy) på SAS-hotellet, som gjennomføres under Communities in Action-paraplyen. Erik Möller presenterer Foundation sin strategi i et mer internt perspektiv, og her inviterer vi noen spesielle gjester som har et relativt nært forhold til Wikipedia, eller en spesiell interesse for å møte oss.

Parallelt med foredrag blir det begge dager kjørt kurs og workshops, ledet av Ulf Larsen.

Onsdag 23.mars starter den åpne delen av Wikipedia Academy. I tillegg til overnevnte kursspor ledet av Ulf Larsen så er det et programspor med Jørund Leknes som konferansier. Programsporet er delt i tre: Før lunsj først 2 timer engelsk-språklig strategibolk om Wikipedias utfordringer i et større bilde, med utgangspunkt i innledning fra Erik Möller og korte utfordringer fra inviterte innledere. Avslutningsvis vil disse og Möller kort replisere og svare på spørsmål fra salen. Etter den bolken drar Möller på møter med media mm. Formiddagen avsluttes med 1 time norsk-språklig debattbolk om utfordringer særskilt for norsk-språklig Wikipedia, blant annet kjønnsbalansen, graden av inklusjon, osv.

Etter lunsj blir det 3 timer norsk-språklig ekspertbolk med eksempler på ekspertmiljøers formidling gjennom Wikipedia. Bolken vil inkludere en motivasjhonsdel for kommunikasjonsmiljøer i etater, bedrifter og institutter som legges inn slik at deltakerne der kan gå til den siste kurs-bolken hos Ulf Larsen. Ekspertbolken avslutter akademiet.

Vi må også legge inn noe som aktiviserer deltakerne utover mulighet til spørsmål og svar i bolkene. Det kan være spontane spørreundersøkelser i salen, og eventuelt premiering av Artikkelkonkurransen 2010 (med Bjørn Kjos?). Salg av t-skjorter.

Kurs/Workshops

Korte kurs og workshops blir kjørt begge dager og går parallelt med de ulike foredragene. Kursforedraget vil dels dokumentere hvor sentral Wikipedia er i samfunnet (dvs belegge hvorfor en bør interessere seg for W) og dels vise helt enkel redigering og samspillet med Wiki-samfunnet.

Workshops vil konsentrere seg om deltakernes interesser. Registrer deg, finn en artikkel om noe som interesserer deg og bidra til å forbedre den, enten ved korrektur, oversettelse, legge til bilde, koordinater, eksterne lenker eller noe annet.

Gjøremål og status

 • ASO: Opprette og drive påmeldingstjeneste. gjort
 • ASO: Opprette påmeldingsmail. gjort
 • ASO: Ta med rollup 22.mars til Wikitreff 1730.
 • ASO: Selge t-skjorter under akademiet (erlend medbringer t-skjortene).
 • ASO: Lage liste over de som har betalt, og ta med til inngangskontrollen 23.mars.
 • EBJ: Henvendelse til Jimmy Wales. gjort, har ikke anledning
 • EBJ: Henvendelse til Erik Möller. gjort, deltar 22-23.mars.
 • EBJ: Henvendelse til Helsebiblioteket. gjort, deltar 23.mars.
 • EBJ: Henvendelse til Håkon Wium Lie (Opera Software). gjort, deltar 23.mars.
 • EBJ: Henvendelse til Ida Jackson (Norsk Nettleksikon). gjort, kan ikke delta.
 • EBJ: Henvendelse til Heidi Nordby Lunde (vampus). gjort, deltar 23.mars.
 • EBJ: Henvendelse til Torbjørn Røe Isaksen (Høyre).
 • EBJ: Henvendelse til Helge Øgrim (Journalisten).
 • EBJ: Henvendelse til Astrid Meland (Dagbladet).
 • EBJ: Henvendelse til Ulf Andenæs (Aftenposten).
 • EBJ: Henvendelse til w-administrator Rannveig (evt dekke reisekostnader). gjort
 • EBJ: Henvendelse til jury og Norwegian om mulighet til å premiere Artikkelkonkurransen 2010.
 • EBJ: Sende ut invitasjon til medlemmene. gjort
 • ULA: Henvendelse til Torsten Kälvemark. gjort, kan ikke delta.
 • ULA: Henvendelse til Mona Solvoll (BI). gjort, deltar 23. mars.
 • ULA: Forberede workshops og rekruttere lærere.
 • ULA: Annonsere formøte for workshops-lærere. gjort
 • JLE: Henvendelse til Marika Lüders, Sintef:
 • JLE: Skaffe ordstyrer til debatt. gjort - Torgeir Waterhouse har sagt ja til å lede debatten.
 • JLE: Henvendelse til Eirik Newth. gjort (EBJ), kan ikke delta.
 • JLE: Henvendelse til KLIF eller Folkemuseet? gjort (EBJ), Lars Roede deltar med AMB-innlegg.

Status markedsføring

 • Sitenotice Wikipedia: Ja
 • Deltakerinvitasjoner: Ja
  • Invitasjoner er sendt til relevante mottakere i: Akademikerne, Akademikerne-forbund, CMI, FN-sambandet, Forsvaret, Forsvarets Forskningsinstitutt, Høyskolene, kommuner, KS, LNU-organisasjonene, LO, LO-forbund, miljøbevegelsen, Museer utenfor Oslo, NHO-foreninger, Nobelinstituttet, Nobels fredssenter, Norwegian, NUPI, Politiske partier, PR-byråene, RORG-organisasjonene, SAS, UiO-ansatte ved Arkeologi, Biologii, Fysikk, Geofag, Historie, Medisin, Samfunnsgeografi, Sosiologi. Unio, Unio-forbund, Universitetene, WMNO-medlemmene, YS, YS-forbund

Prosjektmøter


Se også