Årsmøte 2008

Fra Wikimedia Norge

Årsmøte i Wikimedia Norge 2008 vil finne sted lørdag 21. juni 2008 12.00 i Bryggens Museum i Bergen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret ihende senest 7. juni.

Program

 • Velkommen til Bergen, en introduksjon
 • Foredrag Vox Publica: Hvorfor fungerte ikke wikistafetten? Ved instituttleder ved Informasjons- og medievitenskap, UiB, og ansv. redaktør for Vox Publica Dag Elgesem
 • Spørsmål fra salen
 • Pause 10-15min
 • Årsmøte
 • Valg
 • Pause (Det nye og gamle styret samles i pausen)
 • Byvandring i Bergen ledet av formann i Fortidsminneforeningen i Hordaland Erlend Hofstad ca 15.30
 • Middag ca 19.00 Yang Tse Kiang Chinese Restaurant prisen blir 200kr per person uten drikke og eventuelt dessert. (Vi må vite et ca antall på forhånd)


Eksterne lenker

Referat fra Wikimedia Norges årsmøte 2008

Hans Rosbach innleder

Hans Rosbach redegjør for styret

Styret kom aldri ordentlig i gang; det ble fort innsett at styrets hovedoppgave ville bli å få til en godkjenning som lokalavdeling fra Chapters Committee. For å kunne bli godkjent var det en del vedtektsendringer som måtte gjøres. Man fikk midlertidig tillatelse til å registrere seg i Brønnøysundregisteret, men det var problemer med dette.

Styret har i praksis fungert som et interimstyre. Ett styremedlem har trukket seg fra det. Styret var for stort og spredt, så det ble vanskelig å få til møter hvor styret var vedtaksdyktig.

John Erling Blad redegjør for møte med FAD (Fornyings- og administrasjonsdepartementet)

FAD ville ha møte om hvordan Wikipedia fungerer. De har lyst til å støtte Wikipedia, men trenger konkrete prosjekter å støtte. De var nysgjerrige på hvordan Wikipedia fungerer i forhold til andre sosiale nettverk. Møtet la et grunnlag for fremtidig kontakt (Mona Solvoll). Bruk av wikiteknologi (Nina Aldin Thune og Frode Inge Helland). I samarbeid med FAD vil styret være de som tilrettelegger, mens det er enkeltbidragsytere som står for selve prosjektene; Wikimedia Norge vil fungere som et kontaktpunkt mellom bidragsyterne og FAD.

Frode Inge: Wikimedia Norge er et verktøy man skal bruke, en juridisk person.

Mulige prosjekter FAD kan støtte er wikikurs.

Harry Wad redegjør for valg- og kontrollkomiteen

Fortalte litt om retningslinjene til komiteen. Komiteen har gitt innstilling til styret om innsyn. Samarbeidet innad i komiteen har vært bra, men samarbeidet med styret har fungert dårlig. Komiteen har ikke fått svar på skriftlige forespørsler.

(Må gjøre endringer i vedtektene for å passe med realitetene, og bli godkjent av ChapCom.)

Vedtektsendringer

 • Forslag: Stryke §1b -- VEDTATT
 • Forslag: Endre §2a -- VEDTATT (dersom det skulle være misforståelser så forstås «norsk» i denne sammenhengen som «nynorsk og bokmål»)
 • Forslag: Endre §2a5 -- VEDTATT («være en høringspart»)
 • Forslag: Stryke §2a6 -- VEDTATT
 • Forslag: Nytt §2a6: «Formålene er ikke begrensende» -- ikke vedtatt
 • Forslag: Endre §3c -- VEDTATT
 • Forslag: Endre §4e -- VEDTATT
 • Forslag: Endre §5a -- VEDTATT
 • Forslag: Endre §5f -- VEDTATT
 • Forslag: Endre §7b -- VEDTATT

Valg

 • Antall styremedlemmer: 7
 • Antall varamedlemmer: 3


 • Leder:
  • Marius Helgå
 • Nestleder:
  • Nina Aldin Thune
 • Styremedlemmer:
  • John Erling Blad
  • Herman Ferre
  • Pål Giørtz
  • Jon Harald Søby
  • Trond Trosterud
 • Varamedlemmer:
  • Philip A. Gabrielsen
  • Lars Simonsen
  • Ranveig Thattai
 • Enstemmig vedtatt
 • Valg- og kontrollkomite:
  • Hans-Petter Fjeld
  • Johannes Kaasa
  • Kjetil Ree
  • Hans Rosbach

Retningslinjer for valg- og kontrollkomiteen ble også vedtatt.