Hopp til innhold

Årsmøte 2009

Fra Wikimedia Norge

Årsmøte i Wikimedia Norge for 2009 avholdes på Litteraturhuset i Oslo, 15. april 2009 fra 1700 til 2000. Møtet starter med når det antas at samtlige har kommet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret ihende senest 30. mars.

Møterommet har plass til omtrent 40, blir vi flere så må folk stå. Blir vi for mange så sjekkes medlemskap. Personer uten betalt medlemskap tre måneder før årsmøtet har ikke stemmerett. (§4e)

Etter årsmøtet blir det et sosialt treff for de som ønsker det. Vi samles da på Lorry (bekreftes noe senere). Det blir påmelding for dette treffet.

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsmelding, – presentasjon av året som var
 4. Regnskap (…)
 5. Budsjett (…)
 6. Medlemssituasjonen, … hva kan gjøres
 7. Innkomne saker
 8. Valg av nytt styre

Referat årsmøte 2009

Deltakende medlemmer
 • Herman Ferre
 • Nina Thune
 • John Erling Blad
 • Johannes Kaasa
 • Philip Gabrielsen
 • Hans-Petter Fjeld
 • Jon Harald Søby
 • Kjetil Ree
 • Finn Bjørklid
 • Lars Åge Kamfjord
 • Harry Wad
 • Hans Rosbach
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godtatt
2. Valg av møteleder og referent
Møteleder : -
Referent : Jon Harald Søby
3. Sammendrag
Nestleder Nina Thune ga en oversikt over hva som har vært gjort av styrearbeid siden forrige årsmøte.
(Finnes som vedlegg til referat.)
4. Regnskap
Nina Thune og John Erling Blad gjorde rede for regnskapet. Nina snakket om antall medlemmer og tar opp at vi har fått et bedriftsmedlem. Medlemmenes betalinger som kom inn sent i 2008 gjelder også for 2009.
5. Medlemssituasjonen
Enighet om at det bør arbeides med å få flere medlemmer. Harry Wad fremmet forslag om å holde en vervekampanje, og gjøre det lettere å bli medlem (f.eks. med registrering via PayPal), og Jon Harald Søby kom med forslag om innføring av medlemsfordeler. Hans Rosbach påpekte at det bør vore et formål ved å bli medlem, og viktigheten av aktiviteter og arrangementer.
6. Innkomne saker
Forslag til vedtektsendringer ved nestleder Nina Aldin Thune.
 • §5: 5–9 styremedlemmer til 3–5 styremedlemmer
 • §5: Styret konstituerer seg selv.
Begge endringsforslag ble nedstemt.
7. Eventuelt
Ingenting.
8. Valg- og kontrollkomiteens beretning
Johannes Kaasa rettet kritikk til styret og påpekte at samarbeidet med styret hadde vært dårlig, at §4c og §7c ikke hadde blitt gjennomført (saksdokumenter ikke tilgjengelig en uke før årsmøtet, kandidater ikke tilgjengelig to uker før årsmøtet), og at det var styremedlemmer som ikke hadde betalt medlemskontingent (3 stykker, en på annet navn).
9. Valg
Valgkomiteens forslag til nytt styre:
Styremedlemmer
 • Nina A. Thune, leder
 • John Erling Blad, nestleder
 • Jon Harald Søby
 • Trond Trosterud
 • Philip Gabrielsen
Varamedlemmer
 • Lars Åge Kamfjord
 • Herman Ferre
 • Finn Bjørklid

Vedtatt

Valgkomite:
 • Kjetil Ree
 • Hans-Petter Fjeld
 • Ulf Larsen

Vedtatt

Vedlegg