Årsmøte for Wikimedia Norge 2011/forberedelse

Fra Wikimedia Norge

På denne siden planlegger styret og valg- og kontrollkomiteen gjennomføringen av Wikimedia Norges årsmøte 2011.

Tidsfrister

  • 9. januar – De som meldte seg inn første gang etter denne dato, har ikke stemmerett på årsmøtet.
  • 9. februar – Denne dato skal årsmøte ha blitt annonsert på hjemmesidene til Wikimedia Norge.
  • 9. februar – Denne dato skal medlemmer som har tillitsverv og som ønsker å si fra seg dette underrette valgkomiteens leder.
  • 26. mars – Denne dato skal styret ha mottatt saker som medlemmer ønsker tatt opp.
  • 26. mars – Denne dato burde kandidater til ordinære valg være kjent.
  • 3. april – Denne dato skal saksdokumentene være offentlig tilgjengelig.

Ansvarsfordeling

  • Styrets beretning (årsrapport 2010-11): Sekretæren skriver utkast
  • Regnskap for 2010: Regnskapsføreren fører ferdig, kasserer fremlegger for styret.
  • Budsjett for 2011: Styreleder og de han trenger hjelp fra.
  • Frambringe regnskap og bilag for revisjon: Kontrollkomiteen med bistand fra kasserer og regnskapsfører