Hopp til innhold

Aktuelle prosjekter 2009

Fra Wikimedia Norge

Aktuelle prosjekter er en mindre liste av prosjekter som er diskutert i styret til Wikimedia Norge. det er antatt at det er mulig å få støtte til utviklings- og forskningsprosjekter som er av stor viktighet for Wikimedia generelt og Wikipedia spesielt (Wikipedia:Tinget/Arkiv/2007-09#.Økt synlighet, betydning = mer ressurser?, Wikipedia:Tinget/Arkiv/2007-09#Forskerstillinger/Statsstipendiater knyttet til Wikipedia/lokal avdeling av Wikimedia). Aktuelle aktører som kan yte bistand er VERDIKT [1] på den tekniske siden og på forskningsrelaterte prosjekter, mens Fritt Ord [2] er en aktuell aktør på innholdssiden og på community building. For Fritt Ord så er det særskildt «Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord» som er av interesse for oss, og at de faktisk ønsker en uredd og levende debatt. Innenfor rammene til VERDIKT har vi aktuelle problemstillinger innen hele deres fagfelt. En tredje aktør er Sparebankstiftelsen DnB NOR.

I det etterfølgende er ikke noen av omtalte institusjoner og organisasjoner formelt forespurt om de er interessert i å være delaktige i slike prosjekter eller om de vil stille ressurser til rådighet. Alle omtaler av disse må derfor regnes som forslag. Ingen konkrete prosjekter er prioritert for øyeblikket.

Forskningsprosjekter

Det er et vidt område av aktuelle forskningsprosjekter, men det er viktigere å etablere en organisasjon som kan fange opp kandidater og knytte kontakter med aktuelle veiledere og institutter enn å presentere et fasttømret opplegg hvor vi skal være en slags sensurkanal for idéer. Jeg tror at en wiki hvor det kan drodles om aktuelle prosjekter og hvor de som har konkrete ønsker kan komme til orde forenkler denne «koblingsprosessen» vesentlig. Det eneste vi kan og bør bidra med er å finne «eksternveiledere» som kjenner til hvordan Wikipedia fungerer og de sosiale rammene.

Tekniske prosjekter

Dette er prosjekter av stor interesse for samarbeidsparter, både innen Wikimedia og utenfor. Jeg vil tro at det er mulig å få støtte til disse prosjektene. Det er like viktig at vi i disse spørsmålene kan være et kontaktpunkt for de som gjør jobben som at vi skal løse problemene for Wikipedia.

 1. Utvikle de nødvendige mekanismer for data.wikimedia.org, nå en del av OmegaWiki, og lage spidere som kan samfungere med denne (Herunder mekanismer for å hente data fra SSB)
 2. Lage nødvendige definisjoner for shallow translations mellom nordiske språk og målfører, se blant annet Wikipedia:Tinget/Arkiv/2007-03#Maskinoversettelser fra andre nordiske språk
 3. Utvikle en løsning for hotlenking av innhold og media i samarbeid med ABM-utvikling, Lokalhistorisk institutt, Statistisk Sentralbyrå, Nasjonalbiblioteket, m. fl.
 4. Utvikle mekanismer for å kvalitetsvurdere og kvalitetssikre artikler, identifisere problemområder i artikler og støtte igangsatte prosjekter for slikt (Herunder FlaggedRevs)

Innholdsproduksjon

Det er sterke meninger om betalt innholdsproduksjon så om vi skal involvere oss i slikt så må det skje etter en svært åpen modell som åpner for at alle interesserte kan delta på lik linje. Vi vil vel da i høyden fungere som en formidler av oppgaver.

 1. Omtale av konkrete turistmål i samarbeid med Innovasjon Norge / Visit Norway og lokale næringsutviklingsselskap
 2. Omtale av museer, arkiver, biblioteker og historiske steder i Norge i samarbeid med ABM-utvikling
 3. Omtale av kommuneforhold (spesielt fakta) i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og Kommunaldepartementet (Herunder kvalitetssikre faktaopplysninger via blant annet SSB)
 4. Omtale av forfattere, musikere og kunstnere i samarbeid med rettighetsorganisasjoner og forlag

Tilgang til materiale

Det bør startes en prosess for å identifisere aktuelle kilder og se på om materiale kan frigis. dette har ikke bare Wikipedia nytte av men en serie aktører. Her er det like viktig å identifisere områder hvor vi er svake (Brukerdiskusjon:Finn_Bjørklid/Arkiv_2#Fotoprosjekt)

 1. Forsvarsmuseet og krigshistorisk materiale, spesielt bilder, og identifisere hva som er korrekt beskrivelse av rettighetene knyttet til bilder tatt av tyske innrullerte krigskorrespondenter
 2. Flyselskaper og flyfoto som er overdratt til kommuner, hvor er de og hva slags rettigheter er knyttet til dem
 3. SEFRAK registreringen og tilgang til bilder fra denne (Dette er en registrering av faste kulturminner i Norge)
 4. Samarbeid med museene om tilgang til og identifisering av gamle bilder, eventuelt i samarbeid med lokalhistorisk wiki
 5. Tilgang til kartmateriale for produksjon av små kart til Wikipedia
 6. "Liten bildesamling", mulig museum, OTRS