Tilsette

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er en oversatt versjon av siden Ansatte og oversettelsen er 89 % ferdig.
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
På andre språk:

Wikimedia Noreg har tre tilsette. Vi tek gjerne imot studentar som ynskjer å ha praksis hos Wikimedia Noreg. Ta kontakt med oss!

Elisabeth Carrera, dagleg leiar (vikar frå 1. august 2022 til 1. april 2023). Elisabeth er cand.mag. innan humaniora og har høgskuleutdanning i kommunikasjon og kulturleiing. Ho har leiarerfaring frå utvida kultursektor og frivilligheita. Elisabeth har ansvaret for dagleg drift og overordna ansvar for samarbeidet med frivillige og institusjonar i Noreg og internasjonalt.

(e-post) / +47 48 92 48 92

Astrid Carlsen, dagleg leiar. I permisjon frå 1. mai 2022–31. mars 2023.
Jon Harald Søby, prosjektleiar frivilligheit. Jon Harald har vore bidragsytar på diverse Wikimedia-prosjekt sidan 2005, hovudsakeleg på bokmålswikipedia og Wikidata. Tidlegare har han arbeidd som Fundraiser Production Coordinator, og seinare som Community Fellow, hos Wikimedia Foundation.

(e-post) / +47 97 76 75 10

Mali K. Brødreskift, prosjektleder mangfold. Mali har mastergrad i innovasjon og entreprenørskap fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet i en norsk plattform for folkefinansiering, og i Wikimedia Norge jobber hun med å øke mangfold på Wikipedia og kommunikasjon med medlemmer.

(e-post) / +47 45 46 91 27Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo