Bli medlem

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Kontonummer
1503 08 00866
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO24 1503 0800 866
Vipps
10386 – Wikimedia Norge
Organisasjonsnummer
993 101 583


Meld deg inn i Wikimedia Norge!
Klikk her!
Eller gå til www.wikimedia.no/bli-medlem

Medlemstilbud

Dette er noe av det Wikimedia Norge gjør for å støtte opp om medlemmene våre:

  • sender ut nyhetsbrev til medlemmer i Wikimedia Norge
  • deler ut wikistipend
  • arrangerer wikitreff
  • søker om akkreditering for wikipedianere for å ta bilder ved ulike arrangement
  • låner ut kamera og hjelper til med leie av annet teknisk utstyr
  • bidrar med premier til konkurranser
  • etter avtale, dekker utgifter frivillige bidragsytere har til wikirelatert innsats
  • arrangerer omvisninger eller andre arrangement for frivillige bidragsytere

Medlemmer har møterett og stemmerett ved årsmøte når kontingent er betalt og man har vært medlem i minst én måned.
Ta kontakt med astrid@wkimedia.no om du lurer på noe!

Årets wikipedianer

Årlig kårer styret i Wikimedia Norge Årets wikipedianer.

Gaver

Donasjoner til Wikimedia Norge er en markering av holdning til fri kunnskap. Se Doner for mer informasjon.

Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

Wikimedia Norge
Schweigaards gate 34 C
0191 Oslo