Bli medlem

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
Post- og besøksadresse
Wikimedia Norge
Schweigaardsgate 34 C
0191 Oslo


Telefon
+47 41 10 51 54


Konto
1503 08 00866
(BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO24 1503 0800 866)
Vipps
10386 – Wikimedia Norge
Organisasjonsnummer
993 101 583


Meld deg inn i Wikimedia Norge!
Klikk her!
Eller gå til www.wikimedia.no/bli-medlem


Medlemstilbud

Dette er noe av det Wikimedia Norge gjør for å støtte opp om medlemmene:

  • sender ut nyhetsbrev til medlemmer i Wikimedia Norge
  • deler ut wikistipend
  • søker om akkreditering for wikipedianere for å ta bilder ved ulike arrangement
  • gratis utlån av konferansesal i Frivillighetshuset
  • låner ut kamera og hjelper til med leie av annet teknisk utstyr
  • bidrar med premier til konkurranser
  • etter avtale, dekker utgifter frivillige bidragsytere har til wikirelatert innsats
  • arrangerer omvisninger eller andre arrangement for frivillige bidragsytere

Medlemmer har møterett og stemmerett ved årsmøte når kontingent er betalt og man har vært medlem i minst én måned.
Ta kontakt med astrid@wkimedia.no om du lurer på noe!

Årets wikipedianer

Årlig kårer styret i Wikimedia Norge Årets wikipedianer.

Bedriftmedlemskap

Se denne siden for mer om bedriftsmedlemskap.

Gaver

Donasjoner til Wikimedia Norge er en markering av holdning til fri kunnskap. Se Doner for mer informasjon.

Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

Wikimedia Norge
Schweigaardsgate 34 C
0191 Oslo