Hopp til innhold

Diskusjon:GLAM

Fra Wikimedia Norge

Jeg har lagt inn på GLAM/wir-siden her blant annet noen definisjoner og lenker for å forklare hva GLAM/wir er. Intensjonen er å lage et skjelett for en mer fullstendig oversikt over Wikimedia Norges GLAM/wir-initiativ - Bjortvedt og jeg snakket etter informasjonsmøtet om GLAM/wir hos Kulturrådet 4. juni 2012 om hvordan vi kan sette opp en aldri så liten "kunnskapsbase" om prosjektet. Mitt bidrag på GLAM/wir-siden som Erlend har startet er ment som en begynnelse. Vi må (tror jeg?) legge informasjonen litt lettere tilgjengelig - bl.a. for interessenter i kultursektoren - men det kan være greit å supplere innholdet litt først.

OM TERMINOLOGI: Jeg kjenner behov for en begrepsavklaring. Jeg foreslår at vi tar i bruk termen hus-wikipedianer når vi kommuniserer om "Wikipedian-in-residence (wir)"-modellen til norske målgrupper. I tillegg lurer jeg på om vi kan begynne å bruke kulturinstitusjoner, eventuelt kultursektoren, som norsk sekkebetegnelse der engelskspråklige bruker "GLAM". Det kan iblant være hensiktsmessig å flette inn "wir" og "GLAM" i norske kontekster (fortrinnsvis på meta-nivå), for å synliggjøre sammenhengen med tilsvarende samarbeid/tiltak/prosjekter i andre land. Men jeg mener prinsipielt at bruk av engelske forkortelser og termer på norsk er dårlig språk (særlig når de engelske begrepene ikke har rukket å bli innarbeidet blant "folk flest"). I tilfellet GLAM/wir mener jeg dessuten at vi når bedre frem med budskapet om vi unngår å utfordre folks engelskkunnskaper og evne til å memorere akronymer... For å illustrere nevner jeg at jeg deltok på ovennevnte info-møte 4. juni 2012, der en representant fra en statlig kulturinstitusjon et godt stykke ut i møtet spurte Hva ER egentlig "Glam"? Jeg synes vi kan forenkle kommunikasjonen om hvordan kultursektoren kan få bistand til å formidle fagstoff på Wikipedia. Mitt forslag er altså:

  • GLAM = kulturinstitusjoner (evt. kultursektoren)
  • Wir = hus-wikipedianer

Synspunkter? --Annelingua (diskusjon) 8. jun 2012 kl. 01:15 (CEST)

Beklager sen reaksjon, men jeg liker forslaget ditt. Blue Elf (diskusjon) 14. jun 2012 kl. 22:15 (CEST)
Hallar kanskje til kultursektoren, ikkje avgrensa til kulturinstitsjonar? G-urtegaard (diskusjon) 14. jun 2012 kl. 22:15 (CEST)
Ettersom vi har fått den situasjonen vi har fått - etter at ABM-utvikling ble nedlagt og ansvarsområdene fordelt mellom Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråd, håper jeg noen skriver en klargjørende setning eller to om hvorfor bibliotekene, altså L-en i GLAM, overhodet ikke er nevnt på siden. Det virker litt merkelig for folk som ikke kjenner fordelingen. (En annen sak er at vi må prøve å få med NB - og andre bibliotek(arer)!)mvh NAPkjersti (diskusjon) 16. jul 2012 kl. 20:52 (CEST)