Hopp til innhold

Diskusjon:Strategi 2018–2022

Fra Wikimedia Norge

Vi ønsker innspill om arbeidet til Wikimedia Norge for de neste årene

Wikimedia Norge arbeider for at alles kunnskap skal bli fritt tilgjengelig på Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene. Vi arbeider for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle gjennom å støtte opp om bidragsytere på Wikipedia, ved institusjonssamarbeid og kursvirksomhet.

Vi ønsker innspill om arbeidet vårt !

De siste årene har Wikimedia Norge konsentrert arbeidet sitt til to områder, og det ønsker vi å fortsette med de neste årene.

Det ene området er å gi støtte til ulike bidragsytere, både privatpersoner, institusjoner og organisasjoner. Det kan for eksempel være wikistipend, hjelp med søknader i ulike sammenhenger, hjelp med opplastinger til Wikidata eller Wikimedia Commons og rettighetsarbeid eller informasjonsarbeid.

Det andre området er å øke mangfoldet blant bidragsytere til Wikimedia-prosjektene, blant folkene som på ulikt vis er engasjert i Wikimedia Norge og mangfoldet i innholdet på Wikimedia-prosjektene. Særlig jobber vi med prosjekter knyttet til kjønnsbalanse på Wikimedia-prosjektene og for å øke tilfanget av samisk kunnskap på nett, og da spesielt knyttet til nordsamisk Wikipedia.

De neste årene vil vi også arbeide med skeiv historie som en del av mangfoldsarbeidet vårt. I 2022 er det skeivt kulturår.

Vi undersøker også om deler av det arbeidet vi gjør under de to områdene er noe vi skal utvide til å være internasjonalt arbeid. For eksempel at den kunnskapen vi har fra å bygge en velfungerende frivillig organisasjon, eller den kunnskapen det samiske prosjektet har gitt oss, kan inngå i internasjonale Wikimedia-samarbeid om organisasjonsutvikling og støtte til minoritets- og urfolksspråk. Å følge opp disse ideene vil kreve at vi får tilgang på mer finansiering fra Wikimedia Foundation eller andre til gjennomføring.

Vi vil gjerne ha innspill, spørsmål, ris og ros om retningen arbeidet vårt har! Legg gjerne inn kommentarer her, eller send meg en epost på sigrun@wikimedia.no.

Hvis du vil lese Wikimedia Norge sin strategi, så finner du den her: Strategi 2018-2022. Hvis du vil lese den internasjonale Wikimedia 2030-strategien, så finner du den her: Wikimedia 2030

--Sigrunespe (diskusjon) 27. okt. 2020 kl. 14:27 (CET)Svar

Innspill

En kort oppsummering av innspill som har blitt sendt per e-post:

  • Mangfoldsarbeidet er viktig og riktig.
  • Det er viktig å finne en balanse mellom å beholde og videreutvikle miljøet for eksisterende bidragsytere, og jobbe for økt mangfold og nye bidragsytere.
  • En viktig oppgave for WNMO er å bringe aktive bidragsytere sammen i møter og på nett, for å skape bånd, bygge relasjoner og forhindre dårlig samarbeidsklima i miljøet.

--Sigrunespe (diskusjon) 30. okt. 2020 kl. 13:21 (CET)Svar