Diskusjon:Wikipedia Academy 2009/prosjektside

Fra Wikimedia Norge

Milepæler

 • Uke 25; Avklaring av finansieringsplan
 • Uke 27; Avklaring av inviterte foredragsholdere
 • Uke 30; Frist for påmelding av ekstra foredrag
 • Uke 32; Frist for de som ønsker ekstra kortinnlegg
 • Uke 38; Påmeldingsfrist for de med garantert plass og de som vil følge skrivekurset
 • Uke 39; Avklaring om ekstra kursdag gjennomføres
 • Uke 41; Avklaring om vi har kurslærere

Huskeliste

 • Er det noen tema som er viktigere enn andre? (Bidragsprosessen, kvalitetssikring)
 • Hva slags målgruppe kan vi forvente? (Bibliotekshøyskolen, Journalisthøyskolen, UNIK, HiB, Nettverksuniversitetet)
 • Kan vi trekke lærdommer av andre slike prosjekt?
 • Er det andre universitets- og høyskolemiljøer som bør involveres på et tidlig tidspunkt?
 • Kan vi klare å gi bort en lærebok om Wikipedia til de som deltar?
 • Overnatting for teknisk team

Finansiering

Foreslår at styret i Wikimedia Norge undersøker muligheten for støtte fra stiftelsen Fritt Ord:

http://www.frittord.no/

Hvis en ser på oversikt over programområder så bør vi kunne søke på to av de, Informasjon og offentlig debatt og Stipend og undervisning. Det er også andre stiftelser en kan søke, men jeg vil tro Fritt Ord er det enkleste, og de har mye midler for utdeling. Ulflarsen 23. des 2008 kl. 15:18 (UTC)

Vi er klar over dette, og har også vært i kontakt med dem tidligere. De støtter imidlertid konkrete prosjekter så vi må godt forbi en intensjon om å holde kurs før støtte er mulig. Jeblad 23. des 2008 kl. 15:40 (UTC)
Den er god. Jeg mener dette er et viktig prosjekt og jeg vil forsøke å bidra etter beste evne for å få det realisert. For å unngå at manglende løfte om finansiering stopper dette så kan jeg garantere/forskuttere for en utgiftsramme inntil 80.000 kroner, halvparten av beløpet kan overføres til konto Wikimedia Norge umiddelbart om det er behov for det og resten ved konkrete behov.
Jeg understreker at dette er å anse som et tilbud om rentefri mellomfinansiering, dvs at jeg vil bidra til at dette konkrete prosjektet, hvor Wikimedia Norge arrangerer Wikipedia Academy, kan iverksettes, selv om konkret finansiering ikke er på plass. Hvis arrangementet ikke får noen ekstern støtte så vil beløpet jeg låner rentefritt bli stående som en gjeldspost til meg inntil Wikimedia Norge eventuelt får tilgang på frie midler som kan benyttes til å betale det tilbake. Ulflarsen 23. des 2008 kl. 21:20 (UTC)
Det er hyggelig med et slikt tilbud, men jeg tror finansiering i dette tilfellet vil bety å få til et prosjektbudsjett som går i balanse – før vi ser at vi vil få dekket inn utgiftene så tror jeg ikke styret vil si ja til noen form for mellomfinansiering. Jeblad 24. des 2008 kl. 01:11 (UTC)

Innkommet forslag

Start Wikipedia Academy med et foredrag av Jimbo med mulighet for spørsmål etterpå. Så kan man ha sesjoner med søkelys på

 • Slik kan det gjøres, hvor man bruker Langhaugens premierte presentasjon.
 • Slik bør det ikke gjøres, hvor man bruker Nesna-erfaringene.
 • Kunstprosjektet til Frode kan også trekkes inn.

Deretter har man minglekveld

Neste dag får man med Eirik Newth som kan fortelle om sin bruk av wp, samt om artikkelkonkurransen hvor han var i juryen. Deretter har man sesjoner med noen akademikere som skriver på wp:

 • Erik Henning Edvardsen
 • Velle Espeland
 • Olav A. Øvrebø

og flere hvor de forteller om sine erfaringer.

Så kan WA avsluttes med mulighet for deltakerne til å skrive artikler med støtte av erfarne wp-folk.

Forslaget kom på e-post. 87.248.10.250 24. des 2008 kl. 14:54 (UTC)

Det har vært et innledende møte med Infomedia om fremdrift av Wikipedia Academy og noen initielle planer er lagt. Foreløpig er tid og sted åpent, utover at det blir i Bergen og sannsynligvis ved instituttet. I løpet av første halvår blir det et åpent møte for de som involverer seg i prosjektgruppa og andre interesserte. Jeblad 15. jan 2009 kl. 23:36 (CET)