Hopp til innhold

Fellesportaler

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.

Fellesportaler er ønskelig for å la brukere søke i flere prosjekter parallelt, gjerne med støtte for lokalt søk innenfor en geografisk og demografisk kontekst. Slike søk må ha egenskaper som går utover de mulighetene som finnes i softwaren som standard, typisk ved å tilby søk parallelt i flere språkversjoner eller med andre tilleggstjenester.

Eit døme på ein fleirspråkleg fellesportal er WikiCross, utarbeida av Eckhard Bick ved Syddansk Universitet. Dømet viser kva det er mogleg å få til ved å vere verkeleg fleirspråkleg.

Eksterne lenker