GLAM/WIR Riksarkivet 2013

Fra Wikimedia Norge
Hopp til: navigasjon, søk

Riksarkivets søker wikipedian-in-residence

Arkivverket er en landsdekkende etat under Kulturdepartementet bestående av Riksarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Arkivverkets viktigste oppgave er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for brukere, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene samt å bidra til at private arkiver blir tatt vare på. For mer informasjon om Arkivverket, se vår hjemmeside www.arkivverket.no.

Arkivverket (se: Riksarkivet) ønsker i 2013 å komme i gang med en større satsing for å styrke arkivfeltet på Wikipedia. I den anledning ønsker vi å knytte til oss en wikipedian-in-residence som kan veilede og hjelpe oss i gang med denne satsingen.

Viktige mål for oss i første omgang er å styrke kompetansen i bruk av Wikipedia, både når det gjelder å produsere artikler om arkivinstitusjoner, arkivskapere, arkivmaterialet og sentrale sider ved arkivfaget, samt å etablere relevante lenker mellom artikler i Wikipedia til andre nettressurser, bl.a. Arkivportalen, Digitalarkivet.

Vi søker en wikipedian-in-residence som skal arbeide med innholdet på Wikipedia: veilede, holde kurs, koordinere og motivere andre til å arbeide med artikler. Videre ønsker vi at personen kan delta med utarbeidelse av planer og strategier for bruk av Wikipedia i Arkivverket. Det forventes også at vedkommende kan bidra med å produsere stoff selv. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med Norsk kulturråds Wikipedia-prosjekt.


Vi søker en person som har

  • godt kjennskap til Wikipedia, inklusive etikette og regler
  • erfaring med redigering på Wikipedia
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • gode samarbeidsevner
  • evne til å motivere og stimulere andre
  • kjennskap til det arkivfaglige og historiefaglige feltet, men dette er ingen forutsetning

Det er ønskelig med oppstart rundt 1. september 2013. Omfanget for oppdraget er i utgangspunktet stipulert til fire måneder. Plan for arbeidet avtales i samarbeid med søkeren.

Arbeidet vil bli honorert, etter avtale. Wikipedian in Residence vil få tilbud om kontorplass enten i Riksarkivet eller i et av våre åtte statsarkiv. For oversikt over lokalisering av våre institusjoner, se www.arkivverket.no.

Send en kortfattet beskrivelse av dine kvalifikasjoner (CV) og din motivasjon for å arbeide som wikipedian-in-residence i Arkivverket til linhol@arkivverket.no

Søknadsfrist er 21.juli 2013.

Kontaktpersoner: Linda Holmås: tlf 22 02 26 03/e-post linhol@arkivverket.no eller Ole Gausdal: tlf 22 02 28 34/e-post olga@arkivverket.no