Hopp til innhold

GLAM

Fra Wikimedia Norge
(Omdirigert fra «GLAM/wir»)

GLAM er et akronym som står for Galleries, Libraries, Archives and Museums. I engelsktalende land tilsvarer "GLAM" den sektoren som vi i Norge kjenner som ABM: arkiver, biblioteker og museer. (Merk at "gallery" på engelsk ofte brukes om offentlige institusjoner som på norsk omtales som museer, eksempelvis "National Gallery" og "National Portrait Gallery" i London.) GLAM-begrepet omfatter også andre kulturinstitusjoner som teatre, zoologiske hager, botaniske hager, offentlige kringkastingsinstitusjoner, m.v.

Les mer: Wikimedia Foundations globale prosjektsider om GLAM

Les mer: Norsk Kulturråds nettsider om samarbeidet med Wikipedia

Les mer: Norsk kulturråds prosjektside

Wiki Loves Monuments 2012 - fotokonkurranse for å dokumentere kulturminner

I september 2012 arrangerte Wikimedia Norge i samarbeid med Riksantikvaren og Norsk Lokalhistorisk Institutt konkurranse om å fotografere norske kulturminner. Konkurransen inngikk i den internasjonale Wiki Loves Monuments 2012.

30. september 2012 ble det arrangert en felles utflukt i Oslo for å ta bilder til fotokonkurransen "Wiki Loves Monuments 2012". Deltagerne avsluttet fotosafarien med å laste opp bildene til konkurransesiden på Wikimedia Commons.

Les mer: WLM Fotosafari 30. september

Seminarrekke i regi av Riksantikvarieämbetet i Sverige

Riksarkivet setter nå i gang et pilotprojekt hvor formålet er "å skapa en teknisk och verksamhetsmässig modell för hur Riksantikvarieämbetet arbetar med Wikipedia och fördjupa kunskapen om och hur Wikipedia kan ingå i Riksantikvarieämbetets strategiska arbete med att göra information om myndighetens verksamhetsområde så tillgänglig som möjligt". Les mer på riksantikvarieämbetets blogg

Visuell inngang til Wikipedia

Dai Dudu Li Tiezi og Zhang Anhar har lagt ned mye arbeid i å skape en visuell inngang til historien i Wikipediaportretter. Mange kjente personer fra ulike miljøer og tider er portrettert. Forhåpentligvis inspirerer dette til nye GLAM-artikler.

Svært stor interesse for Kulturrådets tilbud om Wikipediakurs

Første kurs i høstens rekke ble arrangert på Kongsvold ved Dovrefjell tirsdag 28. og onsdag 20. august. Kurset ble arrangert i regi av Kultur- og naturreise-prosjektet. Kurset hadde svært lærenemme deltakere og det var stor produksjon av artikler, i første rekke med tema knyttet til Dovre. Kort stemningsrapport fra dag 1 på Kultur- og naturreisebloggen. Vi følger opp med rapport på Prosjektside/underprosjekt.

Tid, sted og dato for kursene

Prosjektet Wikipedia for arkiv, museum og kunst har opprettet en Prosjektside/underprosjekt med er informasjon om prosjektet og målsettingen. Tid, sted og dato for de ulike kursene vil du finne her: Oversikt kurs

Midler til alle

Norsk kulturråd har besluttet at alle som har søkt, skal få tildelt nok midler slik at kursene kan gjennomføres. Blir en spennende høst med 33 kurs og mange nye Wikipediaskribenter fra arkiv, museum og kunst. Ser frem til dette.

26 søkere som planlegger 33 kurs

Norsk kulturråd har gått gjennom alle søknader i detalj. 26 søkere har søkt om 504.000 kroner til å gjennomføre i alt 33 kurs fra Finnmark i nord til Aust-Agder i sør i løpet av høsten 2012. De første kursene starter i september. Norsk kulturråd sender brev til alle som har søkt i løpet av uke 27.

Da fristen gikk ut forelå det søknader fra disse:

 • Aust-Agder - Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling
 • Finmark - Finmark fylkesbibliotek
 • Hedmark - Hedmark fylkeskommune
 • Hordaland - Hordaland fylkeskommune
 • Hordaland - Norsk Trikotasjemuseum
 • Møre og Romsdal - Romsdalsmuseet
 • Møre og Romsdal - Kulturnett Møre og Romsdal
 • Nordland - Nordland fylkeskommune
 • Nord-Trøndelag - Nord-Trøndelag fylkskommune
 • Nord-Trøndelag - Stiklestad Nasjonale kultursenter og Museet Midt - 3 x wiki-event
 • Oppland - Stiftelsen Lillehammer museum
 • Oslo - Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Oslo - Munch-museet
 • Oslo - Norsk folkemuseum
 • Oslo - Oslo Museum
 • Rogaland - Rogaland fylkeskommune
 • Rogaland - Stavanger Fortellerlaug
 • Sogn og Fjordane - Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Sør-Trøndelag - Kulturnett Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
 • Sør-Trøndelag - Museene i Sør-Trøndelag
 • Troms - Troms fylkeskommune
 • Vestfold - Vestfoldsmuseene
 • Østfold - Østfold museene, Østfold interkommmunale Arkivselskap og Østfold fylkeskommune
 • Nasjonalt - Kultur- og naturreise. Tid og sted: Tirsdag 28. august, Kongsvold Fjeldstue. Kontakt: marit.kjeksrud.amundsen@kulturrad.no
 • Nasjonalt - Nettkommunikatørene ved museene

Samlet er det forventet 6-700 deltakere. Datoer for alle kursene er enno ikkje på plass, men alle vil bli gjennomført høsten 2012.

Wikimedia Norges GLAM-markedsplass

Oslo museum søker innleder på kurs 5.september 2012

Oslo Museum og Norsk teknisk museum vil arrangere Wikipedia-kurs den 5.september, og trenger foredragsholder / kursholder med Wikipedia-erfaring. Interesserte kan melde seg for Wikimedia Norges nestleder.

Søknadsfrist for støtte til Wikipedia-kurs 20. juni 2012

Kulturinstitusjoner som ønsker økonomisk støtte til wikipedia-kurs eller -samlinger, må sende søknad til Kulturrådet innen 20. juni 2012.

Mer informasjon i Kulturrådets brev av 22. mai 2012 til norske kulturinstitusjoner

Fagdag om Wikipedia hos Kulturrådet 11. juni 2012

Wikipedianere og kulturansatte inviteres til fagdag hos Kulturrådet mandag 11.juni, Grev Wedels Plass 1 i Oslo, med program fra morgenen.

Les detaljert beskrivelse og påmelding på Kulturrådets nettsider.

Kulturrådet vil gi økonomisk støtte til Wikipedia-kurs og -samlinger;

Kulturrådet kunngjorde i mai 2012 at norske kulturinstitusjoner kan søke om støtte til å bygge opp kompetanse i formidling via Wikipedia. Kulturrådet sendte 22. mai 2012 ut brev om dette til alle fylkeskommunene, til arkiv, museer og regionale kulturnett. Brevet inneholder målsetninger for kultursektorens Wikipedia-arbeid i 2012.

Les mer: Beskrivelse av støtteordningen på Kulturrådets nettsider

Wikipedians in residence (wir)

En wikipedian in residence (wir) er et Wikimedia-medlem som bistår en kulturinstitusjon (en institusjon i "GLAM"-sektoren) med å publisere på Wikipedia. Institusjonen tildeler sin "wir" en kontorplass i sine egne lokaler. I utgangspunktet skal den tiden som en wir bruker på å støtte vedkommende GLAM-institusjon, kompenseres økonomisk av institusjonen eller av Wikimedia i det aktuelle landet. En wir kan imidlertid påta seg slike oppgaver uten økonomisk vederlag. Wikipedian in residence-modellen ble introdusert i GLAM-sektoren som ledd i den internasjonale GLAM-satsningen til Wikimedia Foundation. Modellen har senere blitt tatt i bruk også i andre sektorer.

Les Wikimedia Foundations beskrivelse av wir-modellen

Norge har pr. juni 2012 to wikipedians in residence, nemlig Jon Birger Østby ved Folkemuseet og Lars Roede ved Oslo Museum.

Kontaktperson i Wikimedia Norges styre: Erlend Bjørtvedt send

Utlyste stillinger og engasjementer

Her annonseres engasjementer og lønnede stillinger som wikipedian in residence i Norge.

Riksarkivet, Oslo

Kunngjøring juli 2013: Riksarkivet søker en wikipedianer til å rådgi institusjonen om formidling og systematisk utviklingsarbeid knyttet til Wikipedia. Videre vil wikipedianeren bistå i operativt arbeid med utvikling og lenking av relevante arkivkilder.

Viktige mål for oss i første omgang er å styrke kompetansen i bruk av Wikipedia, både når det gjelder å produsere artikler om arkivinstitusjoner, arkivskapere, arkivmaterialet og sentrale sider ved arkivfaget, samt å etablere relevante lenker mellom artikler i Wikipedia til andre nettressurser, bl.a. Arkivportalen, Digitalarkivet.

Vi søker en ”wikipedian-in-residence” som skal arbeide med innholdet på Wikipedia: veilede, holde kurs, koordinere og motivere andre til å arbeide med artikler. Videre ønsker vi at personen kan delta med utarbeidelse av planer og strategier for bruk av Wikipedia i Arkivverket. Det forventes også at vedkommende kan bidra med å produsere stoff selv. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med Norsk kulturråds Wikipedia-prosjekt.


Vi søker en person som har

 • godt kjennskap til Wikipedia, inklusive etikette og regler
 • erfaring med redigering på Wikipedia
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å motivere og stimulere andre
 • kjennskap til det arkivfaglige og historiefaglige feltet, men dette er ingen forutsetning

Det er ønskelig med oppstart rundt 1. september 2013. Omfanget for oppdraget er i utgangspunktet stipulert til fire måneder. Plan for arbeidet avtales i samarbeid med søkeren.

Arbeidet vil bli honorert, etter avtale. ”Wikipedian in Residence” vil få tilbud om kontorplass enten i Riksarkivet eller i et av våre åtte statsarkiv. For oversikt over lokalisering av våre institusjoner, se www.arkivverket.no.

Send en kortfattet beskrivelse av dine kvalifikasjoner (CV) og din motivasjon for å arbeide som ”wikipedian-in-residence” i Arkivverket til linhol@arkivverket.no

Søknadsfrist
21.juli 2013.

Kontaktpersoner: Linda Holmås: tlf 22 02 26 03/e-post linhol@arkivverket.no eller Ole Gausdal: tlf 22 02 28 34/e-post olga@arkivverket.no