Hopp til innhold

Komitemøte 2009-08-31

Fra Wikimedia Norge
Sted Kristiania Bar & Cafe, Oslo
Dato 31. august 2009, kl 18:30
Løpenummer 7 (første publiserte-neste)|- Dette året 2009-01

Til stede: Hans-Petter Fjeld, Ulf Larsen og Kjetil Ree

Sak 1: Konstituering

Hans-Petter ble valgt til leder. Kjetil ble valgt til sekretær.

Komiteen er enig om å tilstrebe transparens og konsensus så langt dette er mulig.

Sak 2: Styres arbeide så langt

Komiteen ble fremlagt styrereferater og en skriftlig redegjørelse fra John Erling Blad.

Valg- og kontrollkomiteen har følgende anmerkninger:

 • Regnskapet må prioriteres. Valg- og kontrollkomiteen er bekymret over manglende regnskapsrutiner, og styret må ta grep og rette opp i dette. Den eksterne regnskapsføreren må komme på plass.
 • Det er positivt at styret har satt i gang aktivitetene med Wikipedia Academy og arbeidet med nordsamisk Wikipedia.
 • Midlene for finansiering av Wikipedia Academy synes uklare. Er beløpene det er snakk om penger styret har i hånda, eller er dette penger som man får inn på et senere tidspunkt? Dette må avklares.
 • Det bør være økt transparens i forbindelse med Wikipedia Academy.
  • Hvor mange påmeldte er det, er det nok frivillige, osv?
  • Utadrettet virksomhet bør bli bedre. Arrangementet bør tilstrebes nevnt på Tinget (og tilsvarende rundt om på prosjektene), i sitenotice osv. (Dette er selvsagt opp til prosjektene selv, men WMNO har lov til å høre om det finnes godvilje til slikt)
  • En offentlig fremdriftplan bør offentliggjøres. Programmet for arrangementet bør på plass og offentliggjøres så snart som mulig.
 • Årsmøtet 2009 påpekte at det bør arbeides med å få flere medlemmer. Valg- og kontrollkomiteen minner om dette vedtaket, og ber styret avertere mer på wiki og i andre aktuelle fora.
 • Wikimedia Norges nettsider er alt for dårlige, og må bli bedre. Relevant informasjon må komme bedre frem. Referater fra møter, informasjon om tillitspersoner/verv, og innmelding må bli enklere å finne. Nettsidene til Wikimedia Sverige og Wikimedia Tyskland kan gjerne brukes som forbilde. Styret må ikke nødvendigvis gjøre arbeidet selv, men bør søke å mobilisere medlemmene til å hjelpe til.


Sak 3: Eventuelt

Arbeidet med å finne kandidater til neste år bør begynne tidlig, og Valg- og kontrollkomiteen har så smått begynt å diskutere strategier for dette.

Valg- og kontrollkomiteen ønsker oppdaterte medlemslister fra styret med jevne mellomrom.