Hopp til innhold

Komitemøte 2015-09-12

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 12. september 2015, kl 10:00
Dette året 2015-02

Møte i kontrollkomiteen i WMNO, lørdag 12. september klokken 10:00

1) Konstituering og supplering av kontrollkomiteen.

2) Diskusjon om kontrolloppgavene, fordelt på:

a) Økonomi og regnskap, samarbeid med revisor.
b) Organisasjon og rutiner.
c) Annet.

3) Diskusjon om hvor ofte vi skal møtes i kontrollkomiteen.

4) Innspill, forslag og kommentarer til WMNO sin virksomhet siden mai 2015.

5) Eventuelt.

Referat

Tilstede: Trygve Nodeland, Erlend Bjørtvedt, Espen Granli.

De årsmøtevalgte medlemmer av Kontrollkomiteen (Granli, Bjørtvedt) stemte for å supplere komiteen med medlemmet Trygve Nodeland. Valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge består dermed av :

Trygve Nodeland, Espen Granli, Erlend Bjørtvedt.

  • Konstituering: Erlend Bjørtvedt leder kontroll- og valgkomiteen 2015-2016.

Oppfølgingspunkter:

  • Styret bør sende ut mail med innkalling til styremøtene, til styre og kontrollkomiteen.
  • Styret bør legge ut det reviderte budsjettet på foreningens hjemmeside, gjerne under menyen "Justert budsjett".
  • Styret bør gjøre tilgjengelig bankutskrifter (og eventuelt bilag ved behov) for kontrollkomiteen, enten gjennom noboards eller andre løsninger fra regnskapsfører.
  • Det var noe diskusjon om hvordan organisasjonen har buffer til å håndtere f.eks betydelig nedgang i inntektene, overfor ansatte. Trygve vil se litt nærmere på beste praksis for å håndtere dette og ha en dialog med styrelederen.
  • Erlend har tilgang til bankkontoen og vil legge ut utskrifter på noboards. Trygve får ansvaret for dialog med revisoren (Jan Martin Øvland i Stokke Revisjon AS).
  • Organisasjonen bør vurdere nærmere om det er hensiktsmessig at kontrollkomite også er valgkomite, det er to ulike roller. Det innebærer også å innstille på valg til kontrollkomite, og det kan diskuteres om disse to rollene bør splittes opp på to ulike komiteer.
  • Møter i kontrollkomiteen avholdes hvert kvartal. Erlend kaller inn:
  • Desember, Februar, April.


.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo