Hopp til innhold

Komitemøte 2016-01-28

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 28. januar 2016, kl 19:00
Dette året 2016-01

Møte i kontrollkomiteen i WMNO, 28. januar klokken 19:00

1) Tilgang til informasjon

2) Deling av valg- og kontrollkomiteen

3) Årsmøte 2016

4) Valgkomiteoppgaver i forkant av årsmøte 2016

Referat

Tilstede: Trygve Nodeland, Erlend Bjørtvedt, Espen Granli.

1) Tilgang til informasjon

Erlend har fått ut noe mer regnskapsinformasjon, men kontrollkomiteen mangler fortsatt regnskapsrapporter for Q1 og Q2 2015 (januar tom juni 2015). Regnskapsrapportene er lite detaljert, spesielt for inntekter. Det bør også være kolonne for tall "Hittil i år".

Regnskap fra og med 1. januar 2015 er ført av ekstern regnskapsfører, og komiteen har etterspurt rapportutskriftene for 1-2.kvartal kalenderåret 2015. Kontrollkomiteen mangler fortsatt en praktisk løsning for tilgang til bilag.

Det ble drøftet problematikk rundt at WMNO har to regnskapsperioder. Det er ønskelig med en varig løsning her, og komiteen ønsker å oppfordre styret til å vurdere flytting av den ene regnskapsperioden, slik at begge blir sammenfallende. Det ble reist spørsmål om Video Screen i Q3, som står oppført som inntekt på 250.000 kroner, og det er ønskelig å finne ut hva dette er.

Kontrollkomiteen mangler tilgang til bankkontoutskrifter.


2) Deling av valg- og kontrollkomiteen

Det registreres at styret har en prosess i saken.


3) Årsmøte 2016

Årsmøtet er satt til 7. april 2016. Komiteen må utarbeide kontrollkomiteens beretning. Det ble drøftet komiteens prioritering fram mot årsmøtet. Espen påtar seg å starte arbeid med beretningen før påsken.


4) Valgkomiteoppgaver i forkant av årsmøte 2016

Kontrollkomiteen anbefaler å vurdere en vedtektsendring med rullerende valg, for å forhindre en situasjon hvor hele styret byttes på en gang. Trygve kontakter nåværende styre. Nåværende styre har gitt uttrykk for at det er ønskelig med økt regnskapskompetanse hos eventuelle nye styremedlemmer. Erlend tar spesielt ansvar for å forespørre aktive wikipedianere.

Kontrollkomiteen anbefaler at Styret kommuniserer til medlemmene i god tid før årsmøtet, at medlemmer kan delta i aktivitet for eksempel ved å søke valg til styret.


  • Oppfølgingspunkter:


Neste komitemøte blir: Ikke fastsatt.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo