Hopp til innhold

Komitemøte 2017-05-09

Fra Wikimedia Norge

Møte i kontrollkomiteen 9. mai 2017 på Litteraturhuset, Oslo

Møtet ble avholdt i forbindelse med wikitreff samme sted.

Til stede: Morten Haugen, Kjetil Ree, Trygve Nodeland (referent).

Dagsorden

  1. Valg av leder
  2. Fordeling av oppgaver
  3. Regnskap 1. kvartal (januar-februar-mars 2017)

Vedtak

  1. Trygve Nodeland ble valgt til leder av komiteen.
  2. Kjetil Ree ble valgt til å være komiteens kontakt med revisjonsselskapet.
  3. Komiteen hadde ingen bemerkninger til kvartalsrapporten.
  4. Komiteen vil søke å avholde møte forut for hvert styremøte.

Mer forelå ikke til behandling.