Kontrollkomiteens årsmelding 2020

    Fra Wikimedia Norge

    Kontrollkomiteen har i 2019-2020 bestått av

    Trygve Nodeland og Harald Groven.

    Kontrollkomiteen har i løpet av året 2020 mottatt ryddige og oversiktlige regnskapsrapporter fra styret v/administrasjonen. Der er komiteens oppfatning at styret i Wikimedia Norge har utført sine plikter samvittighetsfullt og i tråd med foreningens vedtekter, retningslinjer og strategier.

    Oslo, 26. februar 2020