Nyhetsvarsel

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.

Nyhetsvarsler går på en egen e-postliste. Denne vil gi treff på nyheter om Wikimedia Norge, Wikimedia Foundation og Foundations prosjekter. Nettscanneren bruker en eller flere nyhetstjenester, alt etter hva som er tilgjengelig til enhver tid. Likelydende varsler vil bli filtrert ut der det er praktisk mulig.

Nyheter og annen informasjon som formidles på denne lista vil være utfra de respektive utgiveres ståsted og vil ikke nødvendigvis representere meninger eller holdninger som er representative for Wikimedia Norge, Wikimedia Foundation eller noen av Foundations prosjekter.

E-postliste

E-post med nyhetsvarsler blir sendt på en egen e-postliste wikino-nyheter-l@lists.wikimedia.no. De som ønsker å følge med på disse kan melde seg på e-postlista. Det er ikke mulig å sende direkte til denne e-postlista uten forutgående moderering.