Om oss

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Ansatte - Handlingsplan 2022–2023 - Strategi 2018–2022 - Vedtekter - Styret og komiteer - Styremøter - Årsmøter


Velkommen til Wikimedia Norge sin wiki. Her finner du informasjon om de ansattes og styrets arbeid via lenkene over.
Hjemmesiden vår finner du på wikimedia.no.

Wikipedia, og andre Wikimedia-prosjektene, er noen en av verdens mest leste og brukte ressurser for fri deling av kunnskap. Wikimedia-prosjektene er bygd opp av bidrag fra hundretusenvis av frivillige bidragsytere verden over. Er du blant oss som synes kunnskap skal deles og være fritt tilgjengelig for alle? Det er målet til Wikimedia Norge!

Wikimedia Norge er en frivillig organisasjon som arbeider for at alles kunnskap skal bli fritt tilgjengelig på Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene. Dette gjør vi ved å støtte opp om bidragsytere til Wikipedia på nordsamisk, Wikipedia på nynorsk, og Wikipedia på bokmål og de andre Wikimedia-prosjektene, ved institusjonssamarbeid og kursvirksomhet. I arbeidet med å støtte opp den enorme innsatsen til de frivillige bidragsytere har vi mange gode samarbeidspartnere blant kultur- og utdanningsinstitusjoner.

Men blant bidragsytere er det flere underrepresenterte grupper, og dermed mangler også disse gruppenes kunnskap og perspektiver på Wikipedia.
Wikimedia Norge arbeider med å endre denne skjevheten. Ta en titt på Mangfoldsportalen vår!
Ta gjerne kontakt om du har en idé til samarbeid som handler om økt mangfold blant bidragsyterne på Wikimedia-prosjektene
eller fører til mer mangfold i innholdet til Wikimedia-prosjektene!

Alle Wikimedia Norge sine arrangement følger våre retningslinjer for inkluderende møter og ved behov kan vår varslingsrutine tas i bruk.
Vi følger også disse miljøretningslinjene i arbeidet vårt.

Wikimedia Norge ble stiftet 23. juni 2007 og er en organisasjon med en assosieringsavtale med Wikimedia-stiftelsen i USA.

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo