Om oss

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Ansatte - Styret - Styremøter - Årsmøter - Strategi 2018–2022 - Handlingsplan 2019–2020 - Orientering fra ansatte - Budsjett og regnskap - Vedtekter

Post- og besøksadresse
Wikimedia Norge
Schweigaardsgate 34 C
0109 Oslo


Telefon
+47 41 10 51 54


Konto 
1503 08 00866
(BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO24 1503 0800 866)
Vipps
10386 – Wikimedia Norge
Organisasjonsnummer 
993 101 583


Wikimedia Norge er en organisasjon som arbeider for fri deling av tekst, bilder og all slags kunnskap. Sammen bygger vi noen av Norges beste oppslagsverk. Wikipedia er det største av delingsprosjektene. Vi skriver på bokmål, nynorsk og samisk, og av og til på de 250 andre wiki-språkene. Ved å beskrive verden forandrer vi den også litt.

Dette er noe av det Wikimedia Norge gjør for å støtte frivillige bidragsyter:

 • dele ut wikistipend
 • søke om akkreditering for å ta bilder ved ulike arrangement
 • gratis utlån av konferansesal i Frivillighetshuset
 • låne ut kamera, eller hjelpe til med leie av annet teknisk utstyr
 • bidra med premier til konkurranser
 • etter avtale, dekke utgifter frivillige bidragsytere har til wikirelatert innsats
 • arrangere omvisninger eller andre arrangement for frivillige bidragsytere

Dette er noe av det Wikimedia Norge gjør i samarbeid med institusjoner:

 • wikiopplæring
 • holde kurs og foredrag
 • formidle kontakt mellom institusjoner og frivillige bidragsytere
 • bistå i hvordan institusjoner kan dele samlinger (foto eller tekst) under fri lisens
 • gjennomføre tiltak for at samlingene kan bli tatt i bruk av de ulike Wikimedia-prosjektene


Wikimedia Norge ble stiftet 23. juni 2007 og er en frivillig organisasjon med en assosieringsavtale med Wikimedia-stiftelsen i USA. Vi arbeider for å støtte opp den enorme innsatsen til frivillige bidragsytere på de ulike Wikimedia-prosjektene. I dette arbeidet har vi mange gode samarbeidspartnere. Fra 2012-2014 hadde Kulturrådet og Wikimedia Norge et omfattende samarbeid, Kulturarv i Wikipedia. Vi har de siste årene jevnlig samarbeidet med institusjoner som Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Riksarkivet.

Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

Wikimedia Norge
Schweigaardsgate 34 C
0109 Oslo