Prosjekt:Bodil Biørn

Fra Wikimedia Norge
Jump to navigation Jump to search
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.

Andre språk:
English • ‎Հայերեն • ‎norsk bokmål • ‎norsk nynorsk
Prosjekt:Bodil Biørn
Portrett av Bodil Biørn
Portrett av Bodil Biørn
Status Aktivt
Start Januar 2018
Kontaktperson Sabine Rønsen (WMNO)
Prosjektet på Phabricator Phacility phabricator logo.svg

Dette er prosjektsiden for Wikimedia Norges prosjekt for digitalisering, transkripsjon og oversettelse av bildesamlingen til den norske misjonæren Bodil Biørn, som var aktiv i armenske områder i Det osmanske riket før, under og etter folkemordet på armenerne. Prosjektet er et samarbeid mellom Wikimedia Norge, Riksarkivet og Wikimedia Armenia.

Bilder

Bilde Norsk beskrivelse (original) Engelsk beskrivelse Armensk beskrivelse
Armenske flyktninger - fo30141712120001.jpg Armenske flyktninger fra 1939. Aleksandrapol Armenian refugees from 1939. Alexandropol (armensk)
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712120002.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712120003.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712120004 546.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712120005.jpg
Alle barna i Lyskilde - fo30141712120006.jpg Alle barna i Lyskilde All the children in Lyskilde (armensk)
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712120007.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712120008.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712120009.jpg Med noen av våre syke små With some of our sick little ones (armensk)
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712120010.jpg Tre av dem efter opholdet Three of them after the stay (armensk)
Ashavni med de første syke små - fo30141712120011.jpg Ashavni med de første syke små Ashavni with the first sick little ones (armensk)
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712120012.jpg Tyrkeren Djelal med hustru og barn The Turk Djelal with wife and child (armensk)
Kvinneliga Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712130001.jpg Vår evangelist ? med hustru og barn Our evangelist ?? with wife and child (armensk)
Enke i Aleppo - fo30141712130002.jpg Den gregorianske presteenke i Aleppo The Gregorian widow of a priest in Aleppo (armensk)
Den syke Vartuhi Kovalina - fo30141712130003.jpg Den syke Varduhi Kovalina i Aleppo The sick Varduhi Kovalina in Aleppo (armensk)
Kvinnelige misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712130004.jpg Varduhi i bedring og lært Jesus å kjenne Varduhi in recovery and getting to know Jesus (armensk)
Flyktninger i Aleppo - fo30141712130005.jpg Flyktninger i Aleppo fra Kharput Refugees in Aleppo from Kharput (armensk)
Leir for armenske flyktninger - fo30141712130006.jpg Felles leir for armenske flyktninger Joint camp for Armenian refugees (armensk)
Nyankomne flyktninger i Aleppo - fo30141712130007.jpg Nyankomne flyktninger i Aleppo New arrivals in Aleppo (armensk)
Armenisk flyktningeleir - fo30141712130008.jpg Armenisk flyktningsleir Armenian refugee camp (armensk)
Armenisk flyktningeleir - fo30141712130009.jpg Skoflikker Bakalina med familie Shoe cobbler Bakalina with family (armensk)
Armenisk flyktningsleir - fo30141712130010.jpg Armenisk flyktningsleir Armenian refugee camp (armensk)
Flyktningsleir ved Aleppo - fo30141712130011.jpg Flyktningsleir ved Aleppo Refugee camp in Aleppo (armensk)
Libanon - fo30141712130012.jpg Cedere på Libanon Cedars in Lebanon (armensk)
Araber fra Aleppodistriktet - fo30141712130013.jpg Arabere fra Aleppodistriktet Arabs from the Aleppo Governorate (armensk)
Arabisk landsby ved Aleppo - fo30141712130014.jpg Arabisk landsby ved Aleppo Arab village at Aleppo (armensk)
Aleppo - fo30141712130015.jpg Aleppo sett fra citadellen Aleppo seen from the citadel (armensk)
Armenske barn - fo30141712130016.jpg
Tre av våre elendige små - fo30141712130017 288.jpg Tre av våre elendige små Three of our miserable little ones (armensk)
Armenske barn - fo30141712130018.jpg Efter opholdet i Lyskilde After the stay in Lyskilde (armensk)
Armenske barn - fo30141712130019.jpg Noen av våre barn Some of our children (armensk)
Nød i Armenia - fo30141712130021 4.jpg Sultende barn i armenske republik Starving children in the Armenian Republic (armensk)
Nød i Armenia - fo30141712130022 302.jpg Sultende barn Starving children (armensk)
Armenisk enke med barn - fo30141712180001.jpg Armenisk enke med sine 3 små Armenian widow with her 3 little ones (armensk)
Armenisk enke med barn - fo30141712180002.jpg Enken Heghin med sine 5 gutter, alle innbrente i Musch av tyrkerne The widow Heghin with her 5 boys, all burned in Mush by the Turks (armensk)
Fridtjof 2 år - fo30141712180003.jpg Fridtjof 2 år Fridtjof, 2 years old (armensk)
Vergine min lille pike - fo30141712180004.jpg Vergine min lille pike Vergine my little girl (armensk)
Bodil Biørn med skoleklasse - fo30141712180005.jpg Maritza med 1 klasse i Musch Maritza with 1st grade in Mush (armensk)
Skoleklasse - fo30141712180006.jpg 1. klasse i dagskolen i Musch 1st grade in the day school in Mush (armensk)
Armenske barn - fo30141712180007.jpg Med mine små syke barn With my little sick children (armensk)
Hjelpearbeidere og misjonærer - fo30141712180008.jpg Med våre lærere, prest, lærerinner With our teachers, priest, female teachers (armensk)
Poliklinikken i Musch - fo30141712180009.jpg Poliklinikken i Musch Out-patient clinic in Mush (armensk)
Etschmiadzin domkirke, Armenia - fo30141712180010.jpg Etchmiadzin domkirke Etchmiadzin Cathedral. Armenia (armensk)
På reise i Armenia - fo30141712180011.jpg Nattekvarter på reisen i Armenia Night quarter on the trip in Armenia (armensk)
Ferge over Eufrat - fo30141712180013.jpg Ferge over Eufrat Ferry over the Euphrates (armensk)
Presten Stepanian med familie - fo30141712180015.jpg Presten Stepanian med hustru, sønn og svigerinne The priest Stepanian with his wife, son and sister-in-law (armensk)
Kurdere - fo30141712180016 27.jpg Kurdere, fedrift i fjellene Kurds, cow farming in the mountains (armensk)
Landsby ved Musch - fo30141712180017.jpg Landsby ved Musch. Village at Mush. (armensk)
Armenske barn - fo30141712180018.jpg Dalida og Hatun underholdt av norske venner i Musch Dalida and Hatun provided for by our Norwegian friends in Mush (armensk)
To tyrkiske unge piker - fo30141712180019.jpg To tyrkiske unge piker, som besøkte mig Two Turkish young girls who visited me (armensk)
Barn i Musch - fo30141712180020.jpg Sabel underholdt av Kragerø-venner i Musch Sabel provided for by Kragerø friends in Mush (armensk)
Musch - fo30141712180022.jpg Arinjavank landsby, Musch Arinjavank village, Mush (armensk)
Landsbykvinner med barn - fo30141712180023.jpg Landsbykvinner bringer sine barn til oss i Musch Villagers bring their children to us in Mush (armensk)
Musch - fo30141712180024.jpg Nedre del av Musch, tyrkisk del Lower part of Mush, Turkish part (armensk)
Armenske barn - fo30141712180025.jpg Armenske barn i 16 graders kulde Armenian children in 16 degrees cold (armensk)
Musch - fo30141712180026.jpg En del av Musch. Vinter Part of Mush. Winter (armensk)
Kirke og kloster ved Musch - fo30141712180027.jpg Surp Garabed kirke og kloster ved Musch Surp Karapet Church and Monastery at Mush (armensk)
Biskop - fo30141712180028 234.jpg En armenisk biskop An Armenian bishop (armensk)
Skolen i Mezereh - fo30141712180031.jpg Undervisning i skolen i Mezereh av Ehmann Teaching at the school in Mezreh by Ehmann (armensk)
Troligarmenske flyktninger - fo30141712180032.jpg Barna bringes i muldyr over fjellene The children are brought in mules over the mountains (armensk)
Kvinnelige misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712180033.jpg Fattige foran Emmaus Poor in front of Emmaus (armensk)
Kvinnelige misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712180034 2122.jpg Rupen med familie Rupen with family (armensk)
Kvinnelige misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712180035.jpg Søster Julie med barna i Elina Sister Julie with the children in Elina (armensk)
Meserek - fo30141712180036.jpg Mezereh Mezreh (armensk)
Sagbruk - fo30141712180037.jpg Derkevank skolebygning påbegynnes Derkevank school building commences (armensk)
Pikeskolen - fo30141712180038.jpg Pikeskolen i sin begyndelse The girls' school in it's very beginning (armensk)
Pikeskolen - fo30141712180039 19.jpg Våre store piker i Musch Our big girls in Mush (armensk)
Musch - fo30141712180040.jpg En del av Musch. Vinter A part of Mush. Winter (armensk)
Poliklinikken i Musch - fo30141712180041 3044.jpg Poliklinik i Musch. Heso. Rupen Out-patient clinic in Mush. Heso. Rupen (armensk)
Bodil Biørn - fo30141712180042.jpg På min skimmel i Musch On my horse in Mush (armensk)
Bodil Biørn med flere - fo30141712180043 1038.jpg Mine hjelpere, Rupens mor My helpers, Rupens mother (armensk)
Skoleklasse? - fo30141712180044 356.jpg Gabriel, lærer i Mogunk Gabriel, a teacher in Mogunk (armensk)
Skolehus - fo30141712180045.jpg
Ukjent - fo30141712180046.jpg
Ukjent - fo30141712180047.jpg
Barnehjem? - fo30141712180048 1654.jpg
Ukjent gutt - fo30141712180049.jpg
Barn ved Musch barnehjem? - fo30141712180050.jpg Barna med dukker. Musch The children with dolls. Mush (armensk)
Barn på utflukt - fo30141712190002.jpg Utflukt til en vingård Excursion to a vineyard (armensk)
Barn ved Musch barnehjem - fo30141712190003.jpg Guttene i Musch barnehjem. Fra festen for Dietrich v. Dobbeler etter hans sykdom The boys in Mush orphanage. From the celebration of Dietrich v. Dobbeler after his illness (armensk)
Fra barnehjemmet i Musch - fo30141712190004.jpg Hr. von Dobbeler med Dietrich. Musch Mr. von Dobbeler with Dietrich. Mush (armensk)
Barn i Musch - fo30141712190006.jpg Dietrich von Dobbeler og de minste Dietrich von Dobbeler and the littlest ones (armensk)
Kurderkvinner - fo30141712190010.jpg Fra en fest i Surp Qarabed (Surb Karapet). Kurderkvinner From a party in Surp Qarabed (Surb Karapet). Kurdish Women (armensk)
Ukjent kvinne - fo30141712190011.jpg Kvinne fra Sassun ved Musch Woman from Sassun at Mush (armensk)
Armenske kvinner - fo30141712190013 1469.jpg Armenske kvinner Armenian women (armensk)
Nødsbilder fra Armenia - fo30141712190014.jpg Nødsbilder fra Armenia 1. Pictures of the destitution from Armenia 1. (armensk)
Kvinnelige misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712190015.jpg Gutten efter opholdet 2. The boy after the stay 2. (armensk)
Nødsbilder fra Armenia - fo30141712190017.jpg Nødsbilder fra Armenia Pictures of the destitution from Armenia (armensk)
Nødsbilder fra Armenia - fo30141712190018 375.jpg Nødsbilder fra Armenia Pictures of the destitution from Armenia (armensk)
Nødsbilder fra Armenia - fo30141712190019.jpg Nødsbilder fra Armenia Pictures of the destitution from Armenia (armensk)
Sultende armenere - fo30141712190022.jpg Sultende armeniere Starving Armenians (armensk)
Fra lysbildeserie etter Kvinnelige Misjonsarbeidere - fo30141712190023.jpg Sultende barn Starving children (armensk)
Fra lysbildeserie etter Kvinnelige Misjonsarbeidere - fo30141712190024.jpg Hungrende skarer i Armenia Starving crowds in Armenia (armensk)
Armeniske flyktningers hjem - fo30141712190026.jpg Armenisk flyktningshjem Armenian refugee home (armensk)
Armenske flyktninger - fo30141712190027.jpg Flyktningsbarn armenske Child refugees Armenian (armensk)
Armenske flyktninger - fo30141712190028.jpg Armenske flyktningsbarn Armenian child refugees (armensk)
Flyktninger - fo30141712190029.jpg Flyktninger Refugees (armensk)
Ukjent sted - fo30141712190030.jpg
Ukjent sted - fo30141712190032.jpg
Ukjent sted - fo30141712190033.jpg
Enke med barn - fo30141712190035.jpg Enke med sine små Widow with her little ones (armensk)
Ruiner - fo30141712190037.jpg Ruiner ved Haruni Ruins at Haruni (armensk)
Barnehjem - fo30141712190038.jpg Marasch barnehjem Marasch Orphanage (armensk)
Sykehus - fo30141712190039.jpg Marasch sykehus Marasch Hospital (armensk)
Fra lysbildeserie etter Kvinnelige Misjonsarbeidere - fo30141712190040.jpg Søster bringer sin lille bror Sister brings her little brother (armensk)
Barnehjem - fo30141712190041.jpg Haruni barnehjem Haruni Orphanage (armensk)
Kurdere - fo30141712190042.jpg 7 Festskrud fra kirkefest ved Surp Garabed 7 ceremonial garbs from church party at Surb Karapet (armensk)
Fest ved kirke - fo30141712190043.jpg Fest ved Surp Garabed kirke Party at Surb Karapet Monastery (armensk)
Armensk kirke - fo30141712190044.jpg Gammel armenisk kirke Old Armenian church (armensk)
Kirke - fo30141712190045 416.jpg Surp Garabed kirke nær Musch Surb Karapet Monastery near Mush (armensk)
Armenske ruiner - fo30141712190046.jpg Armenske ruiner efter 1915 Armenian ruins after 1915 (armensk)
St. Hripsime kirke - fo30141712190047.jpg St. Hripsime kirke ved Erivan St. Hripsime church at Erivan (armensk)
Utflukt i Mezereh - fo30141712200002.jpg Fra en utflukt i Mezereh From an excursion in Mezreh (armensk)
Barn leker - fo30141712200003.jpg Barna leker The children are playing (armensk)
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia og Syria - fo30141712200004.jpg Sengeklærne istandrulles The bedclothes are being refurbished (armensk)
Charput - fo30141712200005 989.jpg Harput Harpoot (armensk)
Musch - fo30141712200006.jpg Musch Mush (armensk)
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200007.jpg Barna ved måltid The children at meal time (armensk)
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia og Syria - fo30141712200009.jpg 1. Serop syk og elendig ved optagelsen 1. Serop sick and miserable at the admission (armensk)
Kirkeruin, Armenia - fo30141712200010.jpg Kirkeruin i Ani. Armenia Church ruin in Ani. Armenia (armensk)
Reisevogn i Armenia - fo30141712200011.jpg Reisevogn i Armenia Traveling wagon in Armenia (armensk)
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Syria - fo30141712200012.jpg Noen av våre barn i Aleppo hjem Some of our children in Aleppo home (armensk)
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Syria - fo30141712200013.jpg 2. Serop efter opholdet i Aleppo hjem 2. Serop after the stay in the Aleppo home (armensk)
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200014.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200015.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200016 3765.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200017 28.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200018.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200019.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200020.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200021.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200022.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200023.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200024.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200025.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200026.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200027.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200028.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200029.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200030.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200031.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200032 1.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200033.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200034.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200035.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200036.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200037.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200038.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200039.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200040.jpg Landsbykvinner fra Hawadorig Engelsk (armensk)
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712200042.jpg
Nød i Armenia - fo30141712220001.jpg
Fridtjof 2 år - fo30141712220002.jpg Fridtjof 2 år Engelsk (armensk)
Nød i Armenia - fo30141712220003 3046.jpg
Nød i Armenia - fo30141712220004 1603.jpg
Nød i Armenia - fo30141712220005.jpg
Nød i Armenia - fo30141712220006.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Armenia - fo30141712220007 761.jpg
Nød i Armenia - fo30141712220008.jpg
Nød i Armenia - fo30141712220009.jpg

Bilder fra Tysfjord

Disse bildene fra foreningen Kvinnelige Misjonsarbeidere er også del av samme samlingen, og ble lastet opp i forbindelse med de armenske bildene etter Bodil Biørn, selv om de ikke er direkte relatert til Armenia.

Bilde Norsk beskrivelse (original) Engelsk beskrivelse Armensk beskrivelse
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220010.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220011.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220012.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220013.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220014.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220018.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220019.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220020.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220021.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220022.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220023.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220024.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220025.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220026.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220027.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220028.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220029 1.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220030.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220031.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220032.jpg
Kvinnelige Misjonsarbeideres arbeid i Tysfjord - fo30141712220033.jpg

Se også