Hopp til innhold

Prosjektbudsjett og -regnskap

Fra Wikimedia Norge

Prosjektstøtte per år

År Inntektsført Tildelt Prosjekt Tilskuddsgiver
2020 50 000 Arctic Art & Feminism Fritt Ord
210 000 Reinbeitekommisjonen av 1913, fase 1 Norsk Kulturråd
25 000 Tilskudd til teknisk utstyr NUUG Foundation
2021 50 000 Reinbeitekommisjonen av 1913, fase 2 Fritt Ord
60 000 Skeivt kulturår 2022 på Wikipedia (Skeivt arkiv) Fritt Ord
591 950 Arctic Knot Wikimedia Foundation
2022 66 667 50 artikler om samisk immateriell kulturarv på Wikipedia Den norske UNESCO-kommisjonen
60 000 50 Wikipedia-artikler om skeiv kulturhistorie Fritt Ord
33 334 Oversettelse av Wikipedia-apper til nordsamisk Sametinget
230 000 Language Diversity Hub Wikimedia Foundation
2023 133 333 50 artikler om samisk immateriell kulturarv på Wikipedia Den norske UNESCO-kommisjonen
30 000 Styrket kvinneandel på Wikipedia, fase 1 Fritt Ord
66 000 Oversettelse av MediaWiki til nordsamisk NUUG Foundation
66 666 Oversettelse av Wikipedia-apper til nordsamisk Sametinget
2024 370 000 Styrket kvinneandel på Wikipedia, fase 2 Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
30 000 Styrket kvinneandel på Wikipedia, fase 1 Fritt Ord
67 000 67 000 Oversettelse av MediaWiki til nordsamisk NUUG Foundation
2025 510 000 Styrket kvinneandel på Wikipedia, fase 2 Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
2026 555 000 Styrket kvinneandel på Wikipedia, fase 2 Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)

Prosjekter i kronologisk rekkefølge

Reinbeitekommisjonen av 1913, fase 2. Bevaring av bildesamling.

Periode: 01.06.2022 - 30.09.2022

Styrket kvinneandel på Wikipedia, fase 1

Periode: 01.07.2023-31.03.2024

Styrket kvinneandel på Wikipedia, fase 2

Periode: 01.04.2024-31.12.2026. Prosjektbeskrivelse.