Hopp til innhold

Prosjektmøte Samisk Wikipedia

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.

Prosjektmøter Samisk Wikipedia, planlagte og avholdte møter for Samisk Wikipedia.

Prosjektmøte

Sted: Bryggens Museum i kafeen fredag 19. juni fra 12.00 (?)

Faste punkt

  1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

Oppfølging

Nye punkt

  1. Hvem er styrende instans
  2. Finansiering; hva er søkt, hvem er offisiell søker og ovenfor hvilken parter skal det søkes støtte?
    1. Foreløpig tilsagn om støtte
  3. Tidsplan
    1. Tekniske løsninger
    2. Innledende kursing

Avholdte møter