Prosjektwiki for undervisningssektoren (utkast)

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.

Prosjektwiki for undervisningssektoren beskriver hvordan et par eksisterende muligheter i FEIDE kan brukes for å lage en kontrollerbar løsning for å få til import og eksport mellom OpenWiki og Wikipedia, samtidig som det oppnås kontrollerbar tilgang for personer i undervisningssektoren til Wikipedia. Dette kan brukes for å understøtte en bidragsmodell slik den ble brukt på Fagerlia videregående skole. [1]

FEIDE er et system som brukes for identity federation i undervisningssektoren. Dette er metoder som gjør det mulig med sentral pålogg til systemer som ikke er del av samme sentraliserte system. [2] [3] I undervisningssektoren i Norge skal dette systemet rulles ut på svært mange skoler, og prosjektet er tenkt å omfatte skoler i alle landets kommuner. Hvis Wikipedia knyttes opp mot et slikt system så vil det være mulig å gi enkeltpersoner permban samtidig som andre på samme institusjon unngår å bli blokkert. Wikimedia Norge kan sette opp en tjeneste som oversetter fra virkelige navn til brukernavn og filtrerer bort attributter som ikke skal overføres og vil da være en service provider mot FEIDE og en identity provider mot Wikipedia.

OpenWiki er en wikiinstallasjon hos FEIDE som har et meget enkelt verktøy for å sette opp prosjektwikier. [4] Elever og andre som skriver artikler kan bruke slike som scratchpads for senere å publisere i Wikipedia. Når artikkelen er ferdig så kan den overføres til Wikipedia med komplett historikk fordi med en tjeneste for å oversette identiteter så kan vi komme fra brukerkontoer på OpenWiki og til slike på Wikipedia. Artiklene vil da fremstå på Wikipedia som elevene sine, med Wikipedias identifisering av disse, og uten identifisering med virkelig navn.

Implementasjon

Det er noen forhold som er uløst, blant annet må det settes opp en løsning for grønne lenker for å få satt opp lenker til artikler utenfor prosjektwikien. Noe av det som forenkler det hele er at OpenWiki er basert på Mediawiki, den er derfor under panseret lik Wikipedia.

Grønne lenker er en metode hvor lenker til artikler som ennå ikke er skrevet ikke blir røde men grønne, og hvor de ikke går til en redigeringsside men til en side på en annen wiki. Den andre wikien wil typisk være Wikipedia på samme språket. For å forenkle oppretting av sider så kan slike grønne lenker lages som en dobbeltlenke hvor et ekstra symbol lenkes opp mot en redigeringsside.

Integrasjon mellom OpenWiki og FEIDE er løst, men FEIDE bør ikke styre passord og brukerident på Wikipedia. Mellom FEIDE og Wikipedia bør det være en bridge som oversetter brukeridenter, og denne hindrer lekasje av all informasjon utover at samme virtuelle entitet er representert på begge sider av bridgen. Ideelt sett bør nettverk på hver side av bridgen være levert av to forskjellige leverandører på to forskjellige og fysisk adskilte nett.

Når en forespørsel om pålogg kommer så sammenlignes identitet fra FEIDE med oppføringer i en intern tabell, og nødvendige data hentes for å kunne gjennomføre påloggen i det aktuelle prosjektet på Wikimedia. Også å logge av må kunne skje fra FEIDE. Det må i tillegg etableres metoder for å registrere brukernavn og passord tilhørende den virtuelle entiteten på FEIDE, og metoder for å sperre oppføringer som merkes slettet eller forlatt på FEIDE. Antakelig bør oppføringer slettes automatisk om de står ubrukt tilstrekkelig lenge, og de bør da fysisk fjernes fra systemet. Systemet skal ikke ta vare på, eller forsøke å overføre data fra FEIDE og til prosjektet på Wikimedia.

Under overføring av artikler fra OpenWiki og til Wikipedia brukes den lagrede tabellen for å oversette eierskap til bidrag i historikken på OpenWiki til brukeridentiteter på Wikipedia.

Lisensiering

Overføring av bidrag fra OpenWiki og til Wikipedia forutsetter at lisensieringen er ekvivalente på de to prosjektene. Ved at prosjektwikien som opprettes i OpenWiki gis en identisk lisensiering til Wikipedia så er dette problemet løst.

Referanser

  1. Studentoppgaver ved Fagerlia videregående skole
  2. FEIDE
  3. FEIDE Research and development
  4. FEIDE OpenWiki