Sámegiella

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Under utvikling
Kontakt Morten Haugen: tlf 415 17 633 ; mail

Wikimedia Norge har fått støtte fra Sametinget for å øke produksjonen av innhold i den samiskspråklige utgaven av Wikipedia: http://se.wikipedia.org.

Arbeidet skal foregå langs to linjer:

 1. Betalt produksjon (pr artikkel) for foreløpig ca 200 basisartikler med vekt på samisk og norsk historie og samfunn.
 2. Tilrettelegging av hjelpetekster og veiledninger for elevproduksjon av enkle artikler, særlig innen nordisk geografi og biografier.

Vi ønsker kontakt med interesserte som kan skrive enkle, objektive leksikonartikler på godt nordsamisk. De som deltar må selv lære seg grunnprinsippene for wikipedia-redigering; veiledning vil bli gitt, på norsk og/eller samisk. Vi ønsker kontakt med enkeltpersoner og med grupper av skrivere. Arbeidet kan egne seg for frilansskribenter og studenter, men vi er også åpne for andre henvendelser. Tekstene honoreres etter fast stykkpris kr 600 pr artikkel, etter kontroll av språk og innhold.

Vi ønsker også å komme i kontakt med personer eller institusjoner som kan bidra til å utvikle veiledninger og metodikk for wikipedia-arbeid i samisk skole.


Wikimedia Norga (WMNO) lea organisašuvdna mii galgá doarjut ja čalmmustahttit Wikimedia Foundationa prošeavttaid girjedárogillii, ođđadárogillii ja sámegillii. Deháleamos dáin lea friddja diehtosátnegirji Wikipedia. WMNO lea Sámedikkis ožžon doarjaga buvttadit sámegiel Wikipedia sisdoalu: http://se.wikipedia.org.

Barggu galgat doaimmahit guovtti suorggis:

 1. Máksojuvvon buvttadeapmi (juohke artihkkalis) vuosttain sullii 200 vuođđoartihkkala Sámi ja Norgga historjjá ja servvodaga ektui.
 2. Láhčit veahkkečállosiid ja bagadusaid go oahppit buvttadit álkes artihkkaliid, earenoamážit davviriikkalaš geografiija ja biografiijaid.

Mii háliidit oktavuođa berošteddjiiguin geat sáhttet čállit álkes, bealátkeahtes leksikonartihkkaliid čielga davvisámegillii. Sii geat oassálastet fertejit ieža oahppat wikipediaredigerema vuođđoprinsihpaid: bagadus addo, dárogillii ja/dahje sámegillii. Mii háliidit oktavuođa eaŋkilolbmuiguin geat sáhttet beaivebálkkálažžan ja studeanttaiguin, muhto earát maid sáhttet váldit oktavuođa. Čállosat máksojuvvojit fásta hattiin, 600 ruvnno artihkkalis, maŋŋel go giella ja sisdoallu lea dárkkistuvvon.

Mii háliidit maid oktavuođa olbmuiguin dahje institušuvnnaiguin mat sáhttet veahkkin ovdánahttit wikipedia-barggu bagadusaid ja metodihka sámi skuvllas.

Davvisámegillii

Vuođđoartihkkalat

Máksojuvvon bargu (pr artihkal) leat 200 vuođđoartihkkala, eanemus sámi ja norgga historjjá ja servodaga birra..

Enkeltpersoner kan melde seg på og tilby seg å skrive en eller flere av de 200 prioriterte artiklene som vi lister opp. Artiklene kan oversettes fra bokmål/nynorsk wikipedia, eller skrives fra bunnen av. Bargu máksojuvvo artihkaliid meari ektui.

Det er tenkt at de 200 basisartiklene som vi har budsjettert med i første omgang skal være 50% samisk historie, kultur og samfunn; og 50% norsk historie, kultur og samfunn. Ingen artikkel bør være mindre enn 1000 bytes; vanligvis vil en god presentasjon være på 2000-3000 bytes. (Antall bytes vises i artiklenes historikk. For å anskueliggjøre lengde: artikkelen om w:Indiansk mytologi er, pr 12.7.2010, ca 2700 bytes lang; mens den samiske artikkelen om Elisabeth_II (pr. 12.7., uten interwiki) er 1000 bytes lang). Bruk av bilder og faktabokser øker antallet bytes. Vi vil selvsagt ha gode artikler med både bilder og faktabokser, men er spesielt ute etter tekst.

Utvalget av basisartikler pågår nå, og vi mottar gjerne innspill.

Noen av artiklene vi lister opp finnes kanskje allerede i kortversjon på se:wp; da gjelder bestillingen en utvidelse av artikkelen opp til 4000 tegn. Hvis artiklene allerede finnes i rimelig lengde, faller bestillingen bort; og du kan heller gå videre til en ny artikkel.

Noen utvalgte artikler fra kjernen av samisk kultur og samfunn, slik som f.eks. Gákti (w:Samedrakt), bør skrives større enn standardlengden. Dette er særskilt angitt ved de det gjelder, og disse blir betalt forholdsvis mer: en artikkel som er 3 x normallengde, gir 3 x honorar.

«čállit», ii «jorgalit»

Máŋgasat, geat leat váldán oktavuođa dán prošektii leat vuordán, ahte leat gárvvis dárogiel teavsttat, maid galgá jorgalit sámegillii. Nu ii leat álohii.

Dere må selv velge blant de 200 emnene som er nevnt, og selv formulere en tekst. Noen ganger finnes det tekst på andre wikipedia-versjoner som dere kan oversette (et utdrag) fra, andre ganger må dere selv skape teksten fra bunnen av.

Oahppeprodukšuvdna

Tilrettelegging av hjelpetekster og veiledninger for elevproduksjon av enkle artikler, særlig innen nordisk geografi og biografier.

Vi arbeider med en plan for at frivillige og prosjektengasjerte fra wikipedia/Wikimedia Norge skal ta kontakt med skoleledelse og ungdomsskoler i det samiske språkområdet, og tilbyr gratis opplæring for lærere og elever i å skrive artikler på wikipedia.

Arbeidet kan i første fase konsentreres om et lite antall stoffgrupper hvor strukturen kan være enhetlig for mange artikler i samme kategori og sjanger, med tilføyelse av unike data. For hver stofftype må vi først utarbeide infobokser, stilmanualer og ferdige strukturdisposisjoner (Se et eksempel på strukturdisposisjon på Underprosjekt nasjonalparker.)

Aktuelle stoffgrupper kan være

 • máilmmi riikkat ja váldobáikkit
 • Norgga gielddaŧ
 • álbmotmeahccit,
 • olbmuid anatomiija
 • spábbačiekčan- og eará lášmmohallanjoavkkut
 • ealle- ja loddešlájaid
 • politihkkariid biografiijat,
 • idrettsutøvere,
 • musihkkárat,
 • ja Nobel bálkkašumiid vuoitit

Det er svært aktuelt å sette ut arbeidet med å opprette og vedlikeholde aktuelle infobokser / stilmanualer som et betalt prosjekt. Vedkommende som gjør dette må være godt kjent med wikipedias redigeringsspråk og leksikalske skrivestil.

Arbeidet med å besøke skoler, skoledirektører og lignende og å kurse lærere og elever vil bli honorert. I tillegg dekkes reiseutgifter. I noen sammenhenger kan det være mest praktisk at vi deltar på kommunale og regionale planleggingsdager, i andre sammenhenger kan vi ha direkte kontakt med skoler/klasser.

Vi budsjetterer også med ulike former for premieringer eller oppmuntringer overfor skoler, lærere og klasser som engasjerer seg i artikkelproduksjon. Størrelse og type av slike oppmuntringer kan drøftes.

Gii don leat?

Vi ønsker kontakt med enkeltpersoner og med grupper av skrivere. Arbeidet kan egne seg for frilansskribenter og studenter, men vi er også åpne for andre henvendelser.

Vi tror at du

 • bør være 16 år eller eldre, men vet at noen få yngre tenåringer også lykkes godt på wikipedia
 • behersker nordsamisk godt og skriver lett
 • er glad i å lære, og glad i å dele kunnskap
 • har evne til å få fram hovedsaken ved et emne på en saklig, balansert og nøytral måte

I tillegg må du ha en bankkonto, tilgang til en pc og en epostadresse.

For grupper av studenter (eller andre), som samarbeider lokalt og vil bidra forholdsvis mye, er vi villige til å diskutere gode vilkår.

Registreren

De som deltar må selv lære seg grunnprinsippene for wikipedia-redigering; veiledning vil bli gitt, på norsk og/eller samisk.

Kan hende har du allerede en brukerkonto på wikipedia, på engelsk, samisk, nynorsk eller bokmål? Wikipedia praktiserer Globale brukernavn, slik at du kan hoppe mellom språkversjonene av wikipedia.

Vi forutsetter at du registerer deg, at du skriver noe om deg selv på din brukerside på se:wp (se tre eksempler på brukersider på se:wp: Orland, Yupik og Ohpuu), og at du aller helst oppgir ditt virkelige navn på brukersiden, selv om du har registert deg under et annet «nick». Husk også å registrere en epostadresse som vi kan nå deg på. Du kan eventuelt også skrive litt om deg selv på brukersiden på de andre språkene.

Når du har opprettet en brukerkonto på se:wp, og presentert deg selv der, så kan du sende oss en mail: helst via innlogget modus her, men eventuelt direkte til morten.haugen@wikimedia.no. I mailen forteller du litt om hvem du er (navn, adresse, alder, utdannelse) og hva som er din bruker på wp. Skriv også gjerne litt om hvilken type artikler du helst vil skrive. Deretter er det egentlig bare å begynne...

Husk at du må være innlogget når du redigerer for at dine bidrag skal telles med.

Veiledning underveis

De som deltar må selv lære seg grunnprinsippene for wikipedia-redigering; veiledning vil bli gitt, på norsk og/eller samisk.

Du bør først lese deg opp på wikipedias veiledninger; enten

Når du har lest dette, og fremdeles har spørsmål, kan du kontakte noen av disse

Honorering

Tekstene honoreres etter fast stykkpris kr 600 pr artikkel, etter kontroll av språk og innhold.

Vi vil honorere tekster som er skrevet på godt, lettleselig nordsamisk; i en stil som er i samsvar med wikipedias idealer om objektivitet, nøytralitet og bruk av pålitelige kilder.

Basishonoraret er 600 kr pr artikkel. Ingen artikkel bør være mindre enn 1000 bytes; vanligvis vil en god presentasjon være på 2000-3000 bytes. Husk at du må være innlogget mens du skriver, slik at bidragsloggen din viser hva du har skrevet.

Honorar utbetales månedlig, på bakgrunn av artikkellister som du setter opp i en epost og sender til prosjektkoordinatoren. Artiklene blir kontrollest av samiskkyndige før utbetaling.

Dette vil antagelig bli betraktet som lønnsinntekt. Dersom du skriver mange artikler, må du altså oppgi det som skattbar inntekt. Omstendighetene rundt dette vil bli avklart med den enkelte før utbetaling. Dersom du driver eget firma, kan du fakturere oss.

På norsk (bokmål)

Basisartikler

Betalt produksjon (pr artikkel) for foreløpig ca 200 basisartikler med vekt på samisk og norsk historie og samfunn.

Enkeltpersoner kan melde seg på og tilby seg å skrive en eller flere av de 200 prioriterte artiklene som vi lister opp. Artiklene kan oversettes fra bokmål/nynorsk wikipedia, eller skrives fra bunnen av. Arbeidet betales pr artikkel.

Det er tenkt at de 200 basisartiklene som vi har budsjettert med i første omgang skal være 50% samisk historie, kultur og samfunn; og 50% norsk historie, kultur og samfunn. Ingen artikkel bør være mindre enn 1000 bytes; vanligvis vil en god presentasjon være på 2000-3000 bytes. (Antall bytes vises i artiklenes historikk. For å anskueliggjøre lengde: artikkelen om w:Indiansk mytologi er, pr 12.7.2010, ca 2700 bytes lang; mens den samiske artikkelen om Elisabeth_II (pr. 12.7., uten interwiki) er 1000 bytes lang). Bruk av bilder og faktabokser øker antallet bytes. Vi vil selvsagt ha gode artikler med både bilder og faktabokser, men er spesielt ute etter tekst.

Utvalget av basisartikler pågår nå, og vi mottar gjerne innspill.

Noen av artiklene vi lister opp finnes kanskje allerede i kortversjon på se:wp; da gjelder bestillingen en utvidelse av artikkelen opp til 4000 tegn. Hvis artiklene allerede finnes i rimelig lengde, faller bestillingen bort; og du kan heller gå videre til en ny artikkel.

Noen utvalgte artikler fra kjernen av samisk kultur og samfunn, slik som f.eks. Gákti (w:Samedrakt), bør skrives større enn standardlengden. Dette er særskilt angitt ved de det gjelder, og disse blir betalt forholdsvis mer: en artikkel som er 3 x normallengde, gir 3 x honorar.

«skrive», ikke «oversette»

Flere av de som har kontaktet oss om dette prosjektet har forventet at det skal foreligge ferdige norske tekster som skal oversettes til nordsamisk. Slik er det dessverre ikke alltid.

Dere må selv velge blant de 200 emnene som er nevnt, og selv formulere en tekst. Noen ganger finnes det tekst på andre wikipedia-versjoner som dere kan oversette (et utdrag) fra, andre ganger må dere selv skape teksten fra bunnen av.

Elevproduksjon

Tilrettelegging av hjelpetekster og veiledninger for elevproduksjon av enkle artikler, særlig innen nordisk geografi og biografier.

Vi arbeider med en plan for at frivillige og prosjektengasjerte fra wikipedia/Wikimedia Norge skal ta kontakt med skoleledelse og ungdomsskoler i det samiske språkområdet, og tilbyr gratis opplæring for lærere og elever i å skrive artikler på wikipedia.

Arbeidet kan i første fase konsentreres om et lite antall stoffgrupper hvor strukturen kan være enhetlig for mange artikler i samme kategori og sjanger, med tilføyelse av unike data. For hver stofftype må vi først utarbeide infobokser, stilmanualer og ferdige strukturdisposisjoner (Se et eksempel på strukturdisposisjon på Underprosjekt nasjonalparker.)

Aktuelle stoffgrupper kan være

 • verdens land og hovedsteder
 • norske kommuner
 • nasjonalparker,
 • human anatomi
 • fotball- og andre idrettslag
 • dyre- og fuglearter
 • biografier over politikere,
 • idrettsutøvere,
 • musikere,
 • og nobelprisvinnere

Det er svært aktuelt å sette ut arbeidet med å opprette og vedlikeholde aktuelle infobokser / stilmanualer som et betalt prosjekt. Vedkommende som gjør dette må være godt kjent med wikipedias redigeringsspråk og leksikalske skrivestil.

Arbeidet med å besøke skoler, skoledirektører og lignende og å kurse lærere og elever vil bli honorert. I tillegg dekkes reiseutgifter. I noen sammenhenger kan det være mest praktisk at vi deltar på kommunale og regionale planleggingsdager, i andre sammenhenger kan vi ha direkte kontakt med skoler/klasser.

Vi budsjetterer også med ulike former for premieringer eller oppmuntringer overfor skoler, lærere og klasser som engasjerer seg i artikkelproduksjon. Størrelse og type av slike oppmuntringer kan drøftes.

Hvem er du?

Vi ønsker kontakt med enkeltpersoner og med grupper av skrivere. Arbeidet kan egne seg for frilansskribenter og studenter, men vi er også åpne for andre henvendelser.

Vi tror at du

 • bør være 16 år eller eldre, men vet at noen få yngre tenåringer også lykkes godt på wikipedia
 • behersker nordsamisk godt og skriver lett
 • er glad i å lære, og glad i å dele kunnskap
 • har evne til å få fram hovedsaken ved et emne på en saklig, balansert og nøytral måte

I tillegg må du ha en bankkonto, tilgang til en pc og en epostadresse.

For grupper av studenter (eller andre), som samarbeider lokalt og vil bidra forholdsvis mye, er vi villige til å diskutere gode vilkår.

Påmelding/registering

De som deltar må selv lære seg grunnprinsippene for wikipedia-redigering; veiledning vil bli gitt, på norsk og/eller samisk.

Kan hende har du allerede en brukerkonto på wikipedia, på engelsk, samisk, nynorsk eller bokmål? Wikipedia praktiserer Globale brukernavn, slik at du kan hoppe mellom språkversjonene av wikipedia.

Vi forutsetter at du registerer deg, at du skriver noe om deg selv på din brukerside på se:wp (se tre eksempler på brukersider på se:wp: Orland, Yupik og Ohpuu), og at du aller helst oppgir ditt virkelige navn på brukersiden, selv om du har registert deg under et annet «nick». Husk også å registrere en epostadresse som vi kan nå deg på. Du kan eventuelt også skrive litt om deg selv på brukersiden på de andre språkene.

Når du har opprettet en brukerkonto på se:wp, og presentert deg selv der, så kan du sende oss en mail: helst via innlogget modus her, men eventuelt direkte til morten.haugen@wikimedia.no. I mailen forteller du litt om hvem du er (navn, adresse, alder, utdannelse) og hva som er din bruker på wp. Skriv også gjerne litt om hvilken type artikler du helst vil skrive. Deretter er det egentlig bare å begynne...

Husk at du må være innlogget når du redigerer for at dine bidrag skal telles med.

Veiledning underveis

De som deltar må selv lære seg grunnprinsippene for wikipedia-redigering; veiledning vil bli gitt, på norsk og/eller samisk.

Du bør først lese deg opp på wikipedias veiledninger; enten

Når du har lest dette, og fremdeles har spørsmål, kan du kontakte noen av disse

Honorering

Tekstene honoreres etter fast stykkpris kr 600 pr artikkel, etter kontroll av språk og innhold.

Vi vil honorere tekster som er skrevet på godt, lettleselig nordsamisk; i en stil som er i samsvar med wikipedias idealer om objektivitet, nøytralitet og bruk av pålitelige kilder.

Basishonoraret er 600 kr pr artikkel. Ingen artikkel bør være mindre enn 1000 bytes; vanligvis vil en god presentasjon være på 2000-3000 bytes. Husk at du må være innlogget mens du skriver, slik at bidragsloggen din viser hva du har skrevet.

Honorar utbetales månedlig, på bakgrunn av artikkellister som du setter opp i en epost og sender til prosjektkoordinatoren. Artiklene blir kontrollest av samiskkyndige før utbetaling.

Dette vil antagelig bli betraktet som lønnsinntekt. Dersom du skriver mange artikler, må du altså oppgi det som skattbar inntekt. Omstendighetene rundt dette vil bli avklart med den enkelte før utbetaling. Dersom du driver eget firma, kan du fakturere oss.